Sony Xperia Z3 - Mengatur mesej e-mel anda

background image

Mengatur mesej e-mel anda

Untuk mengisih e-mel anda

1

Dari Skrin laman utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

E-mel.

3

Jika anda menggunakan beberapa akaun e-mel, seret bahagian tepi kiri skrin ke

kanan dan pilih akaun yang mempunyai e-mel yang anda mahu isihkan. Jika anda

mahu isih e-mel dalam semua akaun e-mel anda pada satu masa, seret bahagian

tepi kiri skrin ke kanan, kemudian ketik

Peti masuk gabungan.

4

Ketik , kemudian ketik

Isih.

5

Buat pilihan pengisihan.

92

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk mencari e-mel

1

Dari Skrin laman utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik

E-mel.

2

Jika anda menggunakan beberapa akaun e-mel, seret bahagian tepi kiri skrin ke

kanan dan pilih akaun yang anda mahu cari. Jika anda mahu cari semua akaun e-

mel anda pada satu masa, seret bahagian tepi kiri skrin ke kanan, kemudian ketik

Peti masuk gabungan.

3

Ketik .

4

Masukkan teks carian anda, kemudian ketik pada papan kekunci.

5

Hasil carian kelihatan dalam senarai yang diisih mengikut tarikh. Ketik mesej e-mel

yang anda ingin buka.

Untuk melihat semua folder untuk satu akaun e-mel

1

Dari Skrin laman utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik

E-mel.

2

Seret bahagian tepi kiri skrin ke kanan dan pilih akaun yang anda mahu semak.

3

Di bawah akaun yang anda mahu semak, pilih

Tunjukkan semua folder.

Untuk memadamkan mesej e-mel

Dalam peti masuk e-mel anda, kuis mesej yang anda ingin padamkan ke kanan.

Untuk mengalihkan mesej e-mel ke folder lain

1

Dalam peti masuk e-mel anda, kuis mesej yang anda ingin alihkan ke kanan.

2

Ketik

Pindah, kemudian pilih folder.