Sony Xperia Z3 - Menghantar dan menerima mesej e-mel

background image

Menghantar dan menerima mesej e-mel

1

Lihat senarai semua akaun e-mel dan folder terbaru

2

Cari mesej e-mel

3

Akses tetapan dan pilihan

4

Senarai mesej e-mel

5

Tulis mesej e-mel

Untuk memuat turun mesej e-mel baru

Apabila peti masuk e-mel terbuka, leret ke bawah pada senarai mesej.

Sebelum anda cuba memuat turun mesej e-mel baru, pastikan bahawa anda mempunyai

sambungan data yang berfungsi. Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang memastikan

sambungan data berjaya, lihat

Tetapan Internet dan MMS

pada halaman 47.

91

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk membaca mesej e-mel anda

1

Dari Skrin laman utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

E-mel.

3

Jika anda menggunakan beberapa akaun e-mel, seret bahagian tepi kiri skrin ke

kanan dan pilih akaun yang anda mahu tandakan. Jika anda mahu tandakan

semua akaun e-mel anda pada satu masa, seret bahagian tepi kiri skrin ke kanan,

kemudian ketik

Peti masuk gabungan.

4

Dalam peti masuk e-mel, tatal ke atas atau bawah dan ketik mesej e-mel yang

anda mahu baca.

Untuk mewujudkan dan menghantar mesej e-mel

1

Dari Skrin laman utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik

E-mel.

2

Jika anda menggunakan beberapa akaun e-mel, seret bahagian tepi kiri skrin ke

kanan dan pilih akaun yang daripadanya anda mahu hantar e-mel.

3

Ketik , kemudian taip nama penerima atau alamat e-mel dan pilih satu atau lebih

penerima daripada senarai juntai bawah

4

Masukkan subjek dan teks mesej e-mel, kemudian ketik .

Untuk membalas mesej e-mel

1

Dalam peti masuk e-mel anda, cari dan ketik mesej yang mahu dibalas, kemudian

ketik

Balas atau Balas semua.

2

Masukkan balasan anda, kemudian ketik .

Untuk menghantar semula mesej e-mel

1

Dalam peti masuk e-mel anda, cari dan ketik mesej yang anda mahu hantar

semula, kemudian ketik

Hantar semula.

2

Masukkan nama penerima atau alamat e-mel, kemudian pilih satu atau lebih

penerima daripada senarai juntai bawah.

3

Masukkan teks mesej anda, kemudian ketik .

Untuk melihat lampiran mesej e-mel

1

Cari dan ketik mesej e-mel yang mengandungi lampiran yang anda ingin lihat.

Mesej e-mel dengan lampiran ditandakan dengan .

2

Setelah mesej e-mel dibuka, ketik

Muatkn. Lampiran mula dimuat turun.

3

Selepas lampiran selesai dimuat turun, ketik

Lihat.

Untuk menyimpan alamat e-mel penghantar ke kenalan anda

1

Cari dan ketik mesej dalam peti masuk e-mel anda.

2

Ketik nama penghantar, ketik

Tambah kepada Kenalan kemudian, ketik OK.

3

Pilih kenalan sedia ada atau ketik

Wujudkan kenalan baru.

4

Sunting maklumat kenalan jika dikehendaki, kemudian ketik

Simpan.