Sony Xperia Z3 - Tetapan akaun e-mel

background image

Tetapan akaun e-mel

Untuk mengalihkan keluar akaun e-mel daripada peranti anda

1

Dari Skrin laman utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

E-mel.

3

Tekan , kemudian ketik

Tetapan.

4

Pilih akaun yang anda hendak alih keluar.

5

Ketik

Padam akaun > OK.

Untuk menukar kekerapan semakan peti masuk

1

Dari Skrin laman utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

E-mel.

3

Ketik , kemudian ketik

Tetapan.

4

Pilih akaun yang anda ingin tukar kekerapan menyemak peti masuk.

5

Ketik

Kekerapan penyemakan > Kekerapan semakan dan buat pilihan.

Untuk menetapkan pembalasan auto Tiada di Pejabat dalam akaun Exchange Active

Sync

1

Daripada Skrin laman utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik

E-mel.

2

Tekan , kemudian ketik

Tetapan.

3

Pilih akaun EAS (Exchange Active Sync) di mana anda ingin menetapkan

pembalasan auto Tiada di Pejabat.

4

Ketik

Di luar pejabat.

5

Seret penggelangsar di sebelah

Di luar pejabat ke kanan untuk menghidupkan

fungsi.

6

Jika perlu, tandakan kotak semak

Tetapkan julat masa dan tetapkan julat masa

untuk pembalasan auto.

7

Masukkan mesej Tiada di Pejabat anda dalam medan teks isi.

8

Ketik

OK untuk mengesahkan.