Sony Xperia Z3 - Berkongsi dan mengurus foto dan video

background image

Berkongsi dan mengurus foto dan video

Anda boleh berkongsi foto dan video yang anda telah simpan pada peranti anda. Anda

juga boleh menguruskannya dengan cara yang berbeza. Contohnya, anda boleh

mengendalikan foto dalam kelompok, padam foto dan pautkannya pada kenalan. Jika

anda mempunyai banyak foto yang disimpan pada peranti, anda digalakkan agar kerap

memindahkan foto ke komputer atau peranti storan luaran bagi mengelakkan kehilangan

data yang tidak dijangka. Selain itu, ia juga mengosongkan lebih banyak ruang di peranti

anda. Lihat

Mengurus fail menggunakan komputer

pada halaman 40.

Anda mungkin tidak dapat menyalin, menghantar atau memindahkan item yang dilindungi hak

cipta. Beberapa item juga mungkin tidak dihantar jika saiz fail terlalu besar.

Untuk berkongsi foto atau video

1

Dalam Album, cari dan ketik foto atau video yang anda mahu kongsi.

2

Ketik skrin untuk memaparkan bar alat, kemudian ketik .

3

Ketik aplikasi yang anda mahu gunakan untuk berkongsi foto, kemudian ikut

langkah untuk menghantarnya.

Untuk menggunakan foto sebagai gambar kenalan

1

Semasa anda melihat foto, ketik skrin untuk memaparkan bar alat, kemudian ketik

>

Gunakan sebagai > Gambar kenalan.

2

Pilih satu kenalan, kemudian sunting foto seperti yang diingini.

3

Ketik

Simpan.

Untuk menggunakan foto sebagai hias latar

1

Semasa anda melihat foto, ketik skrin untuk memaparkan bar alat, kemudian ketik

>

Gunakan sebagai > Hias latar.

2

Ikut arahan pada skrin anda.

Untuk memutarkan foto

1

Apabila anda melihat foto, ketik skrin untuk memaparkan bar alat, kemudian ketik

.

2

Ketik

Putar, kemudian pilih satu pilihan. Foto disimpan dalam orientasi baru.

Untuk memadam foto atau video

1

Apabila anda melihat foto, ketik skrin untuk memaparkan bar alat, kemudian ketik

.

2

Ketik

Padam.

116

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk mengendalikan sekelompok foto atau video dalam Album

1

Semasa melihat imej kecil foto dan video dalam Album, sentuh dan tahan item

sehingga ia diserlahkan.

2

Ketik item lain yang anda ingin kendalikan untuk memilihnya. Jika anda mahu

memilih semua item, ketik , kemudian ketik

Pilih semua.

3

Gunakan alat dalam bar alat untuk mengendalikan item yang anda pilih.

Menganalisis foto dengan wajah dalam Album

Anda boleh menganalisis sebarang foto yang menampilkan wajah orang pada peranti

anda. Setelah diaktifkan, ciri analisis foto kekal hidup dan foto baharu akan dianalisis

apabila foto itu ditambahkan. Kemudian, setelah menjalankan analisis, anda boleh

menghimpunkan semua foto orang yang sama di dalam satu folder.

Untuk menghidupkan ciri analisis foto

1

Dari Skrin laman utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Album .

3

Seret sisi kiri skrin utama Album ke sebelah kanan, kemudian ketik

Muka. Semua

foto pada peranti anda dianalisis dan dikumpulkan dalam folder Muka tanpa

nama.

Untuk menamakan muka

1

Dalam jubin

Muka, ketik folder Muka tidak dinamakan, kemudian semak imbas ke

folder

Muka lain dan pilih muka yang anda ingin namakan.

2

Ketik

Tambah nama.

3

Taip nama, kemudian ketik

Selesai > Tambahkan sebagai orang baru.

Untuk menyunting muka nama

1

Apabila anda melihat muka dalam paparan skrin penuh, ketik skrin untuk

memaparkan bar alat, kemudian ketik >

Sunting tag nama.

2

Ketik

OK.

3

Ketik nama bagi muka yang anda ingin sunting.

4

Ketik gambar, kemudian ketik

Selesai >Tambahkan sebagai orang baru.