Sony Xperia Z3 - Melihat foto anda pada peta

background image

Melihat foto anda pada peta

Menambahkan maklumat lokasi pada foto dirujuk sebagai geoteg. Anda boleh melihat

dan mengeteg foto anda pada peta dan menunjukkan kepada rakan dan keluarga akan

lokasi anda semasa anda mengambil foto tertentu. Lihat

Menambah kedudukan

geografi pada foto anda

pada halaman 104 untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Jika anda telah menghidupkan pengesanan lokasi dan mengaktifkan geoteg pada kamera,

anda boleh terus mengeteg foto anda untuk dilihat pada peta pada masa akan datang

1

Lihat foto yang digeoteg dalam paparan Glob

2

Cari lokasi pada peta

3

Lihat pilihan menu

4

Ketik dua kali untuk mengezum masuk. Cubit untuk mengezum keluar. Seret untuk melihat bahagian lain

peta

5

Sehimpunan foto dan/atau video digeoteg dengan lokasi yang sama

120

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

6

Imej kecil himpunan foto dan/atau video yang dipilih. Ketik item untuk melihatnya dalam skrin penuh

Jika beberapa foto diambil di tempat yang sama, hanya satu yang kelihatan pada peta.

Jumlah foto kelihatan di sudut atas sebelah kanan, contohnya . Untuk melihat semua foto

dalam himpunan, ketik foto halaman depan dan kemudian ketik salah satu imej kecil di

bahagian bawah skrin.

Untuk menambahkan geoteg pada foto

1

Apabila anda melihat foto, ketik skrin untuk memaparkan bar alat.

2

Ketik , kemudian ketik

Tambah geotag untuk membuka skrin peta.

3

Ketik pada peta untuk menetapkan lokasi untuk foto.

4

Untuk menetapkan semula lokasi foto, ketik lokasi baru pada peta.

5

Setelah anda selesai, ketik

OK.

Untuk melihat foto yang digeoteg pada peta

1

Dari Skrin laman utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Album .

3

Seret sisi kiri skrin utama Album ke sebelah kanan, kemudian ketik

Tempat.

4

Ketik foto yang anda mahu lihat pada peta.

Untuk melihat foto yang digeoteg pada glob

1

Dari Skrin laman utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Album .

3

Seret sisi kiri skrin utama Album ke sebelah kanan, kemudian ketik

Tempat > .

4

Ketik foto yang anda mahu lihat di glob.

Untuk menukar geoteg foto

1

Apabila melihat foto pada peta dalam Album, sentuh terus foto sehingga

bingkainya bertukar biru, kemudian ketik lokasi yang dikehendaki pada peta.

2

Ketik

OK.

Untuk menukar paparan peta

121

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.