Sony Xperia Z3 - Menu skrin utama album

background image

Menu skrin utama album

Melalui menu skrin utama Album, anda dapat menyemak imbas semua album foto anda,

termasuk foto dan video yang diambil dengan kamera peranti anda menggunakan kesan

khas, serta kandungan yang anda kongsi dalam talian melalui perkhidmatan seperti

PlayMemories Online, Picasa™ dan Facebook. Sebaik sahaja anda melog masuk ke

perkhidmatan tersebut, anda boleh menguruskan kandungan dan melihat imej dalam

talian. Daripada aplikasi Album, anda turut boleh menambahkan geoteg pada foto,

melaksanakan tugas penyuntingan asas dan menggunakan kaedah seperti teknologi

wayarles Bluetooth® dan e-mel untuk berkongsi kandungan.

1

Lihat foto dan video menggunakan perkhidmatan PlayMemories Online

2

Kembali ke skrin utama aplikasi Album untuk melihat semua kandungan

3

Lihat foto dan video kegemaran anda

119

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

4

Lihat semua video yang disimpan pada peranti anda

5

Lihat foto anda pada peta atau dalam mod Glob

6

Lihat foto dan video yang telah anda sembunyikan dari paparan

7

Lihat semua foto dan video yang diambil dengan kamera peranti anda menggunakan kesan khas

8

Lihat semua foto dan video yang disimpan ke peranti anda dalam pelbagai folder

9

Lihat semua foto yang mengandungi muka

10 Lihat foto dan video pada peranti dalam rangkaian yang sama

11 Buka menu tetapan untuk aplikasi Album

12 Tatal ke atas atau ke bawah untuk melihat kandungan

13 Buka sokongan web

Perkhidmatan PlayMemories Online tidak tersedia di semua negara atau rantau.

Untuk melihat foto daripada perkhidmatan dalam talian dalam Album

1

Dari Skrin laman utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Album , kemudian seret sisi kiri skrin utama Album ke kanan.

3

Ketik perkhidmatan dalam talian yang dikehendaki, kemudian ikut arahan pada

skrin untuk bermula. Semua album dalam talian yang tersedia, yang telah anda

muat naik ke perkhidmatan itu akan dipaparkan.

4

Ketik sebarang album untuk melihat kandungannya, kemudian ketik foto dalam

album itu.

5

Kuis ke kiri untuk melihat foto atau video seterusnya. Kuis ke kanan untuk melihat

foto atau video sebelumnya.