Sony Xperia Z3 - Menyunting foto dengan aplikasi Penyunting foto

background image

Menyunting foto dengan aplikasi Penyunting foto

Anda boleh menyunting dan menggunakan kesan pada foto asal yang anda ambil

dengan kamera anda. Contohnya, anda boleh menukar kesan cahaya. Selepas anda

menyimpan foto yang disunting, versi asal foto yang tidak ditukar kekal pada peranti

anda.

Untuk menyunting foto

Apabila anda melihat foto, ketik skrin untuk memaparkan bar alat, kemudian ketik

.

117

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk memangkas foto

1

Apabila anda melihat foto, ketik skrin untuk memaparkan bar alat, kemudian ketik

.

2

Jika digesa, pilih

Penyunting foto.

3

Ketik >

Pangkas.

4

Ketik

Pangkas untuk memilih satu pilihan.

5

Untuk melaraskan bingkai pangkasan, sentuh terus tepi bingkai pangkasan.

Apabila bulatan di bahagian tepi hilang, seret ke dalam atau keluar untuk mensaiz

semula bingkai.

6

Untuk mensaiz semula semua sisi bingkai pangkasan pada masa yang sama,

sentuh terus salah satu daripada empat sisi. Apabila bulatan di bahagian tepi

hilang, seret sudut sewajarnya.

7

Untuk memindahkan bingkai pangkasan ke kawasan lain pada foto, sentuh terus

bahagian dalam bingkai, kemudian seretnya ke kedudukan yang dikehendaki.

8

Ketik .

9

Untuk menyimpan salinan foto apabila anda telah memangkasnya, ketik

Simpan.

Untuk menggunakan kesan khas pada foto

1

Apabila anda melihat foto, ketik skrin untuk memaparkan bar alat, kemudian ketik

.

2

Jika digesa, pilih

Penyunting foto.

3

Ketik , kemudian buat pilihan.

4

Sunting foto seperti yang dikehendaki, kemudian ketik

Simpan.

Untuk memperbaik foto menggunakan tetapan lanjutan

1

Apabila anda melihat foto, ketik skrin untuk memaparkan bar alat, kemudian ketik

.

2

Jika digesa, pilih

Penyunting foto.

3

Ketik , kemudian buat pilihan.

4

Untuk menyimpan salinan foto yang disunting, ketik

Simpan.

Untuk menyelaraskan tetapan cahaya bagi foto

1

Apabila anda melihat foto, ketik skrin untuk memaparkan bar alat, kemudian ketik

.

2

Jika digesa, pilih

Penyunting foto.

3

Ketik , kemudian pilih pilihan dan sunting seperti yang dikehendaki.

4

Untuk menyimpan salinan foto yang disunting, ketik

Simpan.

Untuk menetapkan tahap penepuan warna dalam foto

1

Apabila anda melihat foto, ketik skrin untuk memaparkan bar alat, kemudian ketik

.

2

Jika digesa, pilih

Penyunting foto.

3

Ketik , kemudian buat pilihan.

4

Untuk menyimpan salinan foto yang disunting, ketik

Simpan.