Sony Xperia Z3 - Berkongsi sambungan data mudah alih anda

background image

Berkongsi sambungan data mudah alih anda

Anda boleh berkongsi sambungan data mudah alih anda dengan peranti lain dalam

beberapa cara:

Penambatan USB – kongsi sambungan data mudah alih anda dengan satu komputer

menggunakan kabel USB.

Penambatan Bluetooth® – kongsi sambungan data mudah alih anda dengan sehingga

lima peranti lain melalui Bluetooth®.

Hotspot Wi-Fi mudah alih – kongsi sambungan data mudah alih anda dengan sehingga

8 peranti lain serentak, termasuk peranti yang menyokong teknologi WPS.

Untuk berkongsi sambungan data anda menggunakan kabel USB

1

Nyahaktifkan semua sambungan kabel USB ke peranti anda.

2

Menggunakan kabel USB yang disertakan dengan peranti anda, sambung peranti

anda kepada komputer.

3

Dari Skrin laman utama anda, ketik .

4

Cari dan ketik

Tetapan > Lagi > Penambatan & hotspot mudah alih.

5

Seret penggelangsar di sebelah

Penambatan USB ke kanan, kemudian ketik OK

jika digesa. dipaparka dalam bar status sebaik saja anda bersambung.

6

Untuk berhenti berkongsi sambungan data anda, seret penggelangsar di sebelah

Penambatan USB ke kiri atau putuskan sambungan kabel USB.

Anda tidak boleh berkongsi sambungan data dan kad SD peranti anda melalui kabel USB

pada masa yang sama.

50

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk berkongsi sambungan data mudah alih anda dengan peranti Bluetooth® lain

1

Pastikan yang peranti anda dan peranti Bluetooth® telah dipasangkan sesama

mereka dan trafik data mudah alih telah diaktifkan pada peranti anda.

2

Peranti anda: Dari Skrin laman utama anda, ketik .

3

Cari dan ketik

Tetapan > Lagi > Penambatan & hotspot mudah alih dan

kemudian seret gelangsar di sebelah

Penambatan Bluetooth ke arah kanan.

4

Peranti Bluetooth®: Sediakan peranti supaya ia mendapatkan sambungan

rangkaiannya menggunakan Bluetooth®. Jika peranti merupakan sebuah

komputer, rujuk arahan yang relevan untuk melengkapkan persediaan. Jika peranti

dijalankan menggunakan sistem pengendalian Android™, ketik ikon tetapan di

sebelah nama peranti yang dipasangkan di bawah

Tetapan > Bluetooth > Peranti

pasangan, kemudian tandakan kotak semak Akses Internet.

5

Peranti anda: Tunggu selama untuk muncul pada bar status. Sebaik sahaja ia

muncul, persediaan telah lengkap.

6

Untuk berhenti berkongsi sambungan data mudah alih anda, seret gelangsar di

sebelah

Penambatan Bluetoothke arah kiri.

Fungsi

Penambatan Bluetooth dimatikan setiap kali anda memadamkan peranti anda atau

mematikan fungsi Bluetooth®.

Untuk maklumat lanjut mengenai berpasangan dan menghidupkan trafik data mudah alih, lihat

Untuk membuat memasangkan peranti anda dengan peranti Bluetooth® lain

pada

halaman 132 dan

Untuk menambah rangkaian persendirian maya

pada halaman 54.

Untuk menggunakan peranti anda sebagai hotspot Wi-Fi mudah alih

1

Dari

Skrin utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Lagi > Penambatan & hotspot mudah alih.

3

Ketik

Tetapan hotspot Wi-Fi mudah alih > Konfigurasikn hotspot Wi-Fi.

4

Masukkan maklumat

Nama rangkaian (SSID).

5

Untuk memilih jenis keselamatan, ketik medan

Keselamatan. Jika diperlukan,

masukkan kata laluan.

6

Ketik

SIMPAN.

7

Ketik , kemudian ketik penggelangsar

Hotspot Wi-Fi mdh alih untuk

mendayakan fungsi tersebut.

8

Jika digesa, ketik

OK untuk mengesahkannya. muncul dalam bar status sebaik

shaaja hotspot Wi-Fi mudah alih aktif.

Membenarkan peranti disokong WPS untuk menggunakan sambungan data mudah

alih anda

1

Pastikan peranti anda berfungsi sebagai hotspot Wi-Fi mudah alih.

2

Dari

Skrin utama anda, ketik .

3

Cari dan ketik

Tetapan > Lagi > Penambatan & hotspot mudah alih > Tetapan

hotspot Wi-Fi mudah alih.

4

Di bawah

Konfigurasikan hotspot Wi-Fi, pastikan hotspot mudah alih anda

dilindungi dengan kata laluan.

5

Ketik

Butang Tekan WPS, kemudian ikut arahan yang berkaitan. Atau, ketik >

Masukan PIN WPS, kemudian masukkan PIN yang muncul pada peranti yang

disokong WPS.

Untuk menamakan semula atau melindungi hotspot mudah alih anda

1

Dari

Skrin utama, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Lagi > Penambatan & hotspot mudah alih.

3

Ketik

Tetapan hotspot Wi-Fi mudah alih > Konfigurasikan hotspot Wi-Fi.

4

Masukkan

Nama rangkaian (SSID) bagi rangkaian.

5

Untuk memilih jenis keselamatan, ketik medan

Keselamatan.

6

Jika diperlukan, masukkan kata laluan.

7

Ketik

Simpan.

51

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.