Sony Xperia Z3 - Memilih rangkaian mudah alih

background image

Memilih rangkaian mudah alih

Peranti anda bertukar antara rangkaian mudah alih secara automatik bergantung pada

rangkaian mudah alih yang tersedia di tempat anda berada. Anda juga boleh

menetapkan peranti anda secara manual untuk menggunakan mod rangkaian mudah

alih tertentu, sebagai contoh, WCDMA atau GSM.
Ikon status berlainan dipaparkan dalam bar status bergantung pada jenis dan mod

rangkaian yang disambungkan. Rujuk

Ikon status

pada halaman 32 untuk melihat rupa

ikon status yang berlainan.

Untuk memilih mod rangkaian

1

Dari Skrin laman utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Lagi > Rangkaian mudah alih.

3

Ketik

Jenis rangkaian pilihan, kemudian pilih mod rangkaian.

Untuk memilih rangkaian lain secara manual

1

Dari Skrin laman utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Lagi > Rangkaian mudah alih > Pengendali rangkaian.

3

Ketik

Mod cari, kemudian pilih Manual.

4

Pilih rangkaian.

Jika anda memilih rangkaian secara manual, peranti anda tidak akan mencari rangkaian lain,

walaupun sekiranya anda keluar daripada liputan rangkaian pilihan yang dibuat secara manual

itu.

Untuk mengaktifkan pemilihan rangkaian automatik

1

Dari Skrin laman utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Lagi > Rangkaian mudah alih > Pengendali rangkaian.

3

Ketik

Mod cari, kemudian pilih Automatik.