Sony Xperia Z3 - Mengawal penggunaan data

background image

Mengawal penggunaan data

Anda boleh menjejak jumlah data yang dipindahkan ke peranti dan dari peranti anda

melalui sambungan data mudah alih atau Wi-Fi anda dalam tempoh tertentu. Contohnya,

anda boleh melihat jumlah data yang digunakan oleh setiap aplikasi. Untuk data yang

dipindahkan melalui sambungan data mudah alih anda, anda juga boleh menetapkan

amaran dan had penggunaan data untuk mengelakkan caj tambahan.

Jika anda menggunakan peranti dengan berbilang pengguna, hanya pemilik, iaitu pengguna

utama, yang boleh melaraskan tetapan penggunaan data. Melaraskan tetapan penggunaan

data dapat membantu anda mengawal penggunaan data dengan lebih baik tetapi tidak dapat

menjamin caj tambahan boleh dielakkan.

Untuk menghidupkan atau mematikan trafik data

1

Dari

Skrin utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Penggunaan data.

3

Ketik penggelangsar di sebelah

Trafik data mudah alih untuk menghidupkan atau

mematikan data.

Apabila trafik data dimatikan, peranti anda masih boleh membentuk sambungan Wi-Fi dan

Bluetooth®.

Untuk menetapkan amaran penggunaan data

1

Pastikan trafik data mudah alih dihidupkan.

2

Dari Skrin laman utama anda, ketik .

3

Cari dan ketik

Tetapan > Penggunaan data.

4

Untuk menetapkan tahap amaran, seret garis amaran ke nilai yang dikehendaki.

Anda menerima pemberitahuan amaran apabila jumlah trafik data menghampiri

paras yang anda tetapkan.

Untuk menetapkan had penggunaan data mudah alih

1

Pastikan trafik data mudah alih dihidupkan.

2

Dari Skrin laman utama anda, ketik .

3

Cari dan ketik

Tetapan > Penggunaan data.

4

Seret penggelangsar di sebelah

Tetapkan had data mudah alih ke kanan,

kemudian ketik

OK.

5

Untuk menetapkan had penggunaan data mudah alih, seret garisan had data ke

nilai yang diingini.

Sebaik sahaja penggunaan data anda mencapai had yang ditetapkan, trafik data mudah alih

pada peranti anda akan dimatikan secara automatik.

Untuk mengawal penggunaan data aplikasi individu

1

Dari Skrin laman utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Penggunaan data.

3

Ketik tab

Mudah Alih atau Wi-Fi.

4

Ketik aplikasi yang anda mahu kawal, kemudian seret penggelongsor di sebelah

Hadkan data latar belakang apl ke kanan dan ketik OK.

5

Untuk mengakses tetapan yang lebih khusus bagi aplikasi (jika tersedia), ketik

Tetapan aplikasi dan lakukan pertukaran yang dikehendaki.

Prestasi aplikasi individu mungkin terjejas jika anda menukar tetapan penggunaan data yang

berkaitan.

52

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk menyemak penggunaan data anda

1

Dari Skrin laman utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Penggunaan data.

3

Ketik , kemudian ketik

Tunjukkan Wi‑Fi.

4

Untuk melihat maklumat tentang amaun data yang dipindahkan melalui Wi-Fi,

ketik tab

Wi-Fi.

5

Untuk melihat maklumat tentang jumlah data yang dipindahkan melalui

sambungan data mudah alih, ketik tab

Mudah Alih.