Sony Xperia Z3 - Rangkaian persendirian maya (VPN)

background image

Rangkaian persendirian maya (VPN)

Gunakan peranti anda untuk bersambung kepada rangkaian persendirian maya (VPN),

yang membenarkan anda mengakses sumber dalam rangkaian tempatan selamat

daripada rangkaian awam. Contohnya, sambungan VPN lazimnya digunakan oleh

syarikat dan institusi pendidikan untuk pengguna yang memerlukan akses intranet dan

perkhidmatan dalaman yang lain apabila mereka berada di luar rangkaian dalaman,

contohnya, apabila mereka dalam perjalanan.
Sambungan VPN boleh disediakan dalam pelbagai cara, bergantung pada rangkaian.

Sesetengah rangkaian mungkin memerlukan anda memindahkan dan memasang sijil

keselamatan pada peranti anda. Untuk butiran terperinci mengenai cara menyediakan

sambungan kepada rangkaian persendirian maya anda, hubungi pentadbir rangkaian

syarikat atau organisasi anda.

Jika anda menggunakan peranti dengan berbilang pengguna, anda mungkin perlu melog

masuk sebagai pemilik, iaitu pengguna utama, untuk melaraskan tetapan untuk VPN.

53

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk menambah rangkaian persendirian maya

1

Dari Skrin laman utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Lagi > VPN.

3

Ketik .

4

Pilih jenis VPN yang mahu ditambah.

5

Masukkan tetapan VPN anda.

6

Ketik

Simpan.

Untuk bersambung ke rangkaian persendirian maya

1

Dari Skrin laman utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Lagi > VPN.

3

Dalam senarai rangkaian yang tersedia, ketik VPN yang anda mahu sambungkan.

4

Masukkan maklumat yang diperlukan.

5

Ketik

Sambung.

Untuk memutuskan sambungan daripada rangkaian peribadi maya

1

Seret bar status ke bawah.

2

Ketik pemberitahuan untuk sambungan VPN untuk mematikannya.

54

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.