Sony Xperia Z3 - Kalendar

background image

Kalendar dan jam penggera

Kalendar

Gunakan aplikasi Kalendar untuk menguruskan jadual masa anda. Jika anda telah

mendaftar masuk dan menyelaraskan peranti anda dengan satu atau beberapa akaun

dalam talian yang mengandungi kalendar, contohnya akaun Google™ anda atau akaun

Xperia™ dengan Facebook, maka acara kalendar daripada akaun ini juga akan

dipaparkan dalam aplikasi Kalendar. Anda boleh memilih kalendar yang ingin anda

sepadukan ke dalam paparan Kalendar gabungan.
Apabila masa janji temu hampir tiba, peranti anda akan memainkan bunyi pemberitahuan

untuk mengingatkan anda. Di samping itu, kelihatan di bar status.

1

Pilih jenis paparan dan kalendar yang anda ingin lihat

2

Kembali ke tarikh semasa

3

Akses tetapan dan pilihan lain

4

Kuis ke kiri atau kanan untuk menyemak imbas dengan lebih pantas

5

Tarikh dipilih

6

Agenda untuk hari yang dipilih

7

Tambahkan peristiwa kalendar

Untuk mewujudkan peristiwa kalendar

1

Dari Skrin laman utama anda, ketik , kemudian ketik

Kalendar.

2

Ketik .

3

Jika anda telah selaraskan kalendar anda dengan satu atau lebih akaun, pilih

akaun yang anda ingin tambahkan peristiwa ini. Jika anda hanya mahu

menambah peristiwa ini pada peranti anda, ketik

Kalendar peranti.

4

Masukkan atau pilih maklumat yang dikehendaki dan tambahkan hadirin pada

peristiwa tersebut.

5

Untuk menyimpan peristiwa dan menghantar jemputan, ketik

Simpan.

Untuk melihat acara kalendar

1

Daripada Skrin laman utama anda, ketik , kemudian ketik

Kalendar.

2

Ketik acara yang anda ingin lihat.

Untuk melihat berbilang kalendar

1

Dari Skrin laman utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik

Kalendar.

2

Ketik , kemudian tandakan kotak semak untuk kalendar yang ingin anda lihat.

Untuk mengezum paparan kalendar

Apabila paparan

Minggu atau Hari dipilih, picit skrin untuk zum masuk.

140

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk memaparkan cuti kebangsaan dalam aplikasi Kalendar

1

Daripada Skrin laman utama anda, ketik , kemudian ketik

Kalendar.

2

Ketik , kemudian ketik

Tetapan.

3

Ketik

Cuti umum.

4

Pilih pilihan atau gabungan pilihan, kemudian ketik

OK.

Untuk memaparkan hari lahir dalam aplikasi Kalendar

1

Dari Skrin laman utama anda, ketik , kemudian ketik

Kalendar.

2

Ketik , kemudian ketik

Tetapan > Hari lahir.

3

Seret penggelongsor ke kanan.

Untuk memaparkan ramalan cuaca dalam aplikasi Kalendar

1

Dari Skrin laman utama anda, ketik , kemudian ketik

Kalendar.

2

Ketik , kemudian ketik

Tetapan.

3

Ketik

Ramalan cuaca, kemudian seret penggelongsor ke kanan.

4

Jika perkhidmatan lokasi dilumpuhkan, ketik

Lokasi rumah, kemudian cari bandar

yang anda ingin tambahkan.

Untuk maklumat lanjut tentang cara mendayakan perkhidmatan lokasi, lihat

Menggunakan

perkhidmatan lokasi

pada halaman 137.

Untuk menukar tetapan ramalan cuaca dalam aplikasi Kalendar

1

Daripada Skrin laman utama anda, ketik , kemudian ketik

Kalendar.

2

Ketik , kemudian ketik

Tetapan.

3

Ketik

Ramalan cuaca.

4

Laraskan tetapan seperti yang diingini.