Sony Xperia Z3 - Penggera dan jam

background image

Penggera dan jam

And boleh menetapkan satu atau beberapa penggera serta menggunakan sebarang

bunyi yang disimpan pada peranti anda sebagai isyarat penggera. Penggera tidak

berbunyi jika peranti anda dimatikan.
Format masa penggera yang dipaparkan adalah sama seperti format yang anda pilih

untuk tetapan masa umum anda, contohnya, 12 jam atau 24 jam.

1

Akses skrin utama penggera

2

Lihat jam dunia dan selaraskan tetapan

3

Akses fungsi jam randik

4

Akses fungsi pemasa

5

Lihat pilihan

6

Buka tetapan tarikh dan masa untuk jam

141

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

7

Hidupkan atau matikan penggera

8

Tambahkan penggera baharu

Untuk menetapkan penggera baru

1

Dari skrin Utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Jam.

3

Ketik .

4

Ketik

Waktu dan pilih nilai yang diingini.

5

Ketik

OK.

6

Jika anda mahu, sunting tetapan penggera lain.

7

Ketik

Simpan.

Untuk menidurkan penggera apabila ia berbunyi

Ketik

Tidur.

Untuk mematikan penggera apabila ia berbunyi

Seret ke kanan.

Untuk mematikan penggera yang ditunda, anda boleh menyeret bar status ke bawah untuk

membuka panel Pemberitahuan dan kemudian ketik .

Untuk menyunting penggera sedia ada

1

Buka aplikasi Penggera & jam, kemudian ketik penggera yang anda mahu sunting.

2

Buat perubahan yang dikehendaki.

3

Ketik

Simpan.

Untuk menghidupkan atau mematikan penggera

Buka Penggera & penggera jam, kemudian seret gelangsar di sebelah penggera

kedudukan kepada hidup atau mati.

Untuk memadamkan penggera

1

Buka aplikasi Penggera & jam, kemudian sentuh dan tahan penggera yang anda

mahu padamkan.

2

Ketik

Padam penggera, kemudian ketik Ya.

Untuk menetapkan bunyi untuk penggera

1

Buka aplikasi Penggera & jam, kemudian ketik penggera yang anda mahu edit.

2

Ketik

Bunyi penggera dan buat pilihan, atau ketik dan pilih fail muzik.

3

Ketik

Selesai, kemudian ketik Simpan.

Untuk melaras aras kelantangan untuk penggera

1

Buka aplikasi Penggera & jam, kemudian ketik penggera yang anda mahu sunting.

2

Seret penggelongsor kelantangan di bawah

Kelantangan penggera ke

kedudukan yang diingini.

3

Ketik

Simpan.

Untuk menetapkan penggera berulangan

1

Buka aplikasi Penggera & jam, kemudian ketik penggera yang anda mahu edit.

2

Ketik

Ulang.

3

Tandakan kotak tanda untuk hari yang berkenaan, kemudian ketik

OK.

4

Ketik

Simpan.

Untuk mengaktifkan fungsi getar untuk penggera

1

Buka aplikasi Penggera & jam, kemudian ketik penggera yang anda mahu sunting.

2

Tandakan kotak tanda

Getar.

3

Ketik

Simpan.

142

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk menetapkan tingkah laku kekunci sisi

1

Buka aplikasi Penggera & jam, kemudian pilih penggera yang anda mahu sunting.

2

Ketik

Tingkah laku kekunci sisi, kemudian pilih tingkah laku kekunci sisi yang

diingini apabila ia ditekan semasa penggera.

3

Ketik

Simpan.

143

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.