Sony Xperia Z3 - Mengambil gambar dan merakam video

background image

Mengambil gambar dan merakam video

1

Lensa kamera depan

2

Pilih mod tangkapan

3

Beralih antara kamera depan dan kamera utama

4

Zum masuk atau zum keluar

5

Kekunci kamera – Aktifkan kamera/Ambil foto/Rakam video

6

Lihat foto dan video

7

Ambil foto atau rakam video

8

Undur selangkah atau keluar daripada kamera

9

Ikon tetapan mod tangkapan

10 Tetapan denyar

Untuk mengambil foto daripada skrin kunci

1

Untuk mengaktifkan skrin, tekan sebentar kekunci kuasa .

2

Untuk mengaktifkan kamera, sentuh terus ikon kamera , kemudian seret ke kiri.

3

Setelah kamera dibuka, ketik .

Untuk mengambil foto menggunakan kekunci kamera

1

Aktifkan kamera.

2

Tekan kekunci kamera sepenuhnya ke bawah.

Untuk mengambil foto dengan mengetik butang kamera pada paparan

1

Aktifkan kamera.

2

Halakan kamera ke arah subjek.

3

Ketik butang kamera pada paparan . Foto diambil sebaik sahaja anda

melepaskan jari anda.

Untuk mengambil selfie menggunakan kamera depan

1

Aktifkan kamera.

2

Ketik

.

3

Untuk mengambil foto, tekan kekunci kamera. Foto diambil sebaik sahaja anda

melepaskan jari anda.

Untuk menggunakan denyar kamera pegun

1

Apabila kamera dibuka, ketik .

2

Pilih tetapan denyar yang anda mahukan.

3

Ambil foto.

Untuk menggunakan fungsi zum

Apabila kamera dibuka, tekan kekunci kelantangan naik atau turun.

102

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Apabila kamera dibuka, cubit ke dalam atau regang keluar pada skrin kamera.

Untuk merakam video menggunakan kekunci kamera

1

Aktifkan kamera.

2

Leret pada skrin untuk memilih

.

3

Untuk mula merakam video, tekan kekunci kamera.

4

Untuk menghentikan rakaman, tekan kekunci kamera semula.

Untuk merakam video

1

Aktifkan kamera.

2

Jika mod kamera tidak dipilih, leretkan skrin untuk memilih

.

3

Halakan kamera ke arah subjek.

4

Untuk mula merakam, ketik .

5

Untuk menjeda semasa merakam video, ketik . Untuk menyambung semula

rakaman, ketik .

6

Untuk menghentikan rakaman, ketik .

Untuk menangkap foto semasa merakam video

Untuk menangkap foto semasa merakam video, ketik . Foto diambil sebaik

sahaja anda melepaskan jari anda.

Untuk melihat foto dan video anda

1

Aktifkan kamera, kemudian ketik imej kecil untuk membuka foto atau video.

2

Kuis ke kiri atau kanan untuk melihat foto dan video anda.

Untuk memadamkan foto atau video yang dirakam

1

Semak imbas ke foto atau video yang anda mahu padamkan.

2

Ketik skrin agar kelihatan.

3

Ketik .

4

Ketik

Padam untuk mengesahkan.