Sony Xperia Z3 - Pengecaman muka

background image

Pengecaman muka

Anda boleh menggunakan pengecaman muka untuk membawa muka di luar fokus ke

dalam fokus. Kamera mengesan sehingga lima muka secara automatik, ditunjukkan oleh

bingkai putih. Bingkai berwarna menunjukkan muka yang telah dipilih untuk fokus. Fokus

ditetapkan pada muka yang terdekat dengan kamera. Anda juga boleh mengetik salah

satu bingkai untuk memilih muka yang harus berada dalam fokus.

Untuk menghidupkan pengecaman muka

1

Leret pada skrin untuk memilih mod tangkapan

Manual.

2

Ketik .

3

Ketik

Lagi > Mod fokus > Pengecaman muka.

Untuk mengambil foto menggunakan pengecaman muka

1

Apabila kamera dibuka dan

Pengecaman muka dihidupkan, halakan kamera ke

subjek anda. Sehingga lima muka boleh dikesan dan setiap muka yang dikesan

dibingkaikan.

2

Tekan kekunci kamera separuh ke bawah. Bingkai berwarna menunjukkan muka

yang berada dalam fokus.

3

Untuk mengambil foto, tekan kekunci kamera sepenuhnya ke bawah.