Sony Xperia Z3 - Kandungan

background image

Kandungan

Langkah permulaan........................................................................7

Tentang Panduan pengguna ini........................................................... 7
Gambaran keseluruhan....................................................................... 7
Pemasangan.......................................................................................8
Perlindungan skrin.............................................................................10
Memulakan peranti anda untuk kali pertama..................................... 10
Mengapakah saya memerlukan akaun Google™?.............................11

Keselamatan peranti.................................................................... 13

Memastikan peranti anda dilindungi.................................................. 13
Kunci skrin........................................................................................ 13
Membuka kunci peranti anda secara automatik................................ 15
Perlindungan kad SIM....................................................................... 19
Mencari nombor pengenalan peranti anda........................................ 20
Mencari peranti yang hilang ..............................................................20

Mempelajari asas......................................................................... 22

Menggunakan skrin sentuh............................................................... 22
Mengunci dan membuka kunci skrin................................................. 24
Skrin utama.......................................................................................24
Skrin aplikasi..................................................................................... 26
Menavigasi aplikasi............................................................................27
Widget.............................................................................................. 28
Jalan pintas dan folder...................................................................... 28
Latar belakang dan tema...................................................................29
Mengambil tangkapan skrin.............................................................. 30
Pemberitahuan..................................................................................30
Ikon pada bar status......................................................................... 32
Gambaran keseluruhan aplikasi.........................................................34

Bateri dan penyelenggaraan........................................................ 36

Mengecas peranti anda.....................................................................36
Bateri dan pengurusan kuasa............................................................37
Mengemas kini peranti anda............................................................. 39
Penyelenggaraan menggunakan komputer....................................... 40
Storan dan memori........................................................................... 41
Membuat sandaran dan memulihkan kandungan.............................. 42

Memuat turun aplikasi..................................................................46

Memuat turun aplikasi dari Google Play™......................................... 46
Memuat turun aplikasi daripada sumber lain......................................46

Internet dan rangkaian................................................................. 47

Menyemak imbas web...................................................................... 47

2

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Tetapan Internet dan MMS ............................................................... 47
Wi-Fi................................................................................................. 48
Berkongsi sambungan data mudah alih anda....................................50
Mengawal penggunaan data............................................................. 52
Memilih rangkaian mudah alih........................................................... 53
Rangkaian persendirian maya (VPN)..................................................53

Menyelaraskan data pada peranti anda.......................................55

Menyelaraskan dengan akaun dalam talian....................................... 55
Menyelaras dengan Microsoft® Exchange ActiveSync®................... 55

Tetapan asas................................................................................ 57

Mengakses tetapan...........................................................................57
Tetapan kelantangan......................................................................... 57
Tetapan mod jangan ganggu.............................................................58
Tetapan skrin.....................................................................................59
Tetapan aplikasi.................................................................................61
Menetapkan semula aplikasi anda.....................................................62
Lamunan...........................................................................................62
Tetapan bahasa.................................................................................63
Tarikh & masa................................................................................... 63
X-Reality™ for mobile........................................................................64
Mod super terang............................................................................. 64
Mempertingkatkan output bunyi........................................................64
Pembatalan hingar............................................................................ 64
Akaun berbilang pengguna............................................................... 65

Menaip teks..................................................................................68

Papan kekunci pada paparan............................................................68
Pad telefon........................................................................................69
Memasukkan teks menggunakan input suara....................................70
Menyunting teks................................................................................70
Memperibadikan papan kekunci pada paparan................................. 71

Menghubungi............................................................................... 73

Membuat panggilan.......................................................................... 73
Menerima panggilan..........................................................................74
Panggilan sedang berjalan................................................................ 76
Menggunakan log panggilan............................................................. 76
Memajukan panggilan....................................................................... 77
Mengehadkan panggilan................................................................... 77
Berbilang panggilan...........................................................................78
Panggilan sidang...............................................................................78
Mel suara.......................................................................................... 79
Panggilan kecemasan....................................................................... 79

3

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Kenalan ....................................................................................... 81

Memindahkan kenalan...................................................................... 81
Mencari dan melihat kenalan............................................................. 82
Menambah dan menyunting kenalan.................................................83
Menambah maklumat kenalan perubatan dan kecemasan................ 84
Kegemaran dan kumpulan................................................................ 85
Menghantar maklumat kenalan......................................................... 86
Mengelakkan entri duplikasi dalam aplikasi Kenalan.......................... 86
Menyandarkan kenalan..................................................................... 87

Pemesejan dan chat.....................................................................88

Membaca dan menghantar mesej..................................................... 88
Mengatur mesej anda....................................................................... 89
Membuat panggilan daripada mesej..................................................90
Tetapan mesej...................................................................................90
Pemesejan segera dan chat video.....................................................90

E-mel............................................................................................ 91

Menyediakan e-mel...........................................................................91
Menghantar dan menerima mesej e-mel........................................... 91
Mengatur mesej e-mel anda..............................................................92
Tetapan akaun e-mel.........................................................................93
Gmail™.............................................................................................93

Muzik............................................................................................95

Memindahkan muzik ke peranti anda................................................ 95
Mendengar muzik............................................................................. 95
Menu skrin utama muzik................................................................... 96
Senarai main..................................................................................... 97
Berkongsi muzik................................................................................98
Mempertingkat bunyi.........................................................................98
Mengenali muzik dengan TrackID™.................................................. 98

Radio FM....................................................................................100

Mendengar radio.............................................................................100
Saluran radio kegemaran................................................................ 101
Tetapan bunyi..................................................................................101

Kamera....................................................................................... 102

Mengambil gambar dan merakam video......................................... 102
Pengecaman muka......................................................................... 103
Menggunakan Smile Shutter™ untuk menangkap muka tersenyum 103
Menambah kedudukan geografi pada foto anda............................. 104
Tetapan kamera umum................................................................... 104
Tetapan kamera pegun....................................................................108
Tetapan kamera video..................................................................... 112

4

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Foto dan video dalam Album..................................................... 115

Melihat foto dan video..................................................................... 115
Berkongsi dan mengurus foto dan video......................................... 116
Menyunting foto dengan aplikasi Penyunting foto............................117
Menyunting video dengan aplikasi Penyunting video....................... 118
Menyembunyikan foto dan video.....................................................119
Menu skrin utama album.................................................................119
Melihat foto anda pada peta............................................................120

Video.......................................................................................... 122

Menonton video dalam aplikasi Video..............................................122
Memindahkan kandungan video ke peranti anda.............................123
Menguruskan kandungan video...................................................... 123
Pencipta Filem................................................................................ 123

Kesambungan............................................................................ 125

Mencerminkan skrin peranti anda pada TV menggunakan kabel..... 125
Mencerminkan skrin peranti anda secara wayarles di TV................. 125
Berkongsi kandungan dengan peranti DLNA Certified™................. 126
Menyambung peranti anda ke aksesori USB................................... 128
Menyambung peranti anda ke pengawal wayarles siri
DUALSHOCK™.............................................................................. 129
NFC................................................................................................ 130
Teknologi wayarles Bluetooth®....................................................... 131

Aplikasi dan ciri pintar yang menjimatkan masa anda...............134

Mengawal aksesori dan tetapan dengan Smart Connect™............. 134
Menggunakan peranti anda sebagai hab kecergasan dengan ANT
+™................................................................................................. 136
Menggunakan peranti anda sebagai dompet...................................136

Perjalanan dan peta................................................................... 137

Menggunakan perkhidmatan lokasi................................................. 137
Google Maps™ dan navigasi.......................................................... 137
Menggunakan trafik data semasa mengembara.............................. 138
Menggunakan peranti anda dengan sistem maklumat hiburan
kereta..............................................................................................138
Mod pesawat.................................................................................. 139

Kalendar dan jam penggera....................................................... 140

Kalendar......................................................................................... 140
Penggera dan jam...........................................................................141

Kebolehcapaian......................................................................... 144

Gerak isyarat pembesaran.............................................................. 144
Teks besar...................................................................................... 144
Pembetulan warna.......................................................................... 144
Skrin Laman Utama Ringkas........................................................... 144

5

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Keserasian alat bantu dengar.......................................................... 145
Cakap Balik.....................................................................................145
Mod TTY (Teletypewriter) (Mesin Teletaip)........................................ 145
Cakap perlahan...............................................................................145

Sokongan dan undang-undang................................................. 146

Aplikasi sokongan........................................................................... 146
Bantuan dalam menu dan aplikasi...................................................146
Menjalankan ujian diagnostik pada peranti anda..............................146
Memulakan semula, menetapkan semula dan membaiki................. 147
Bantu kami memperbaik perisian kami............................................ 148
Waranti, SAR dan garis panduan penggunaan................................ 149
Mengitar semula peranti anda......................................................... 149
Maklumat undang-undang.............................................................. 149

6

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.