Sony Xperia Z3 - Cakap perlahan

background image

Cakap perlahan

Ciri cakap perlahan memperlahankan pertuturan pihak lain semasa anda dalam

panggilan.

Untuk mendayakan atau menyahdayakan Cakap Perlahan

1

Dari Skrin laman utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Panggilan.

3

Seret penggelongsor di sebelah

Bercakap perlahan ke kedudukan hidup atau

mati.

145

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.