Sony Xperia Z3 - Gerak isyarat pembesaran

background image

Gerak isyarat pembesaran

Gerak isyarat pembesaran membolehkan anda zum masuk ke bahagian skrin dengan

mengetik kawasan skrin sentuh tiga kali berturut-turut.

Untuk mendayakan atau menyahdayakan gerak isyarat Pembesaran

1

Dari Skrin laman utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Kebolehaksesan > Gerak isyarat pembesaran.

3

Ketik suis hidup-mati.

Untuk membesarkan kawasan dan menyorot merentasi skrin

1

Pastikan

Gerak isyarat pembesaran didayakan.

2

Ketik kawasan tiga kali dan kemudian tahan dan seret jari anda merentasi skrin.