Sony Xperia Z3 - Mod TTY (Teletypewriter) (Mesin Teletaip)

background image

Mod TTY (Teletypewriter) (Mesin Teletaip)

Ciri TTY (Mesin Teletaip) pada peranti anda membolehkan orang yang pekak, sukar

mendengar atau orang yang hilang upaya bertutur atau bahasa, untuk berkomunikasi

menggunakan peranti TTY atau perkhidmatan geganti.

Untuk mendayakan mod TTY

1

Dari Skrin laman utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Panggilan > Kebolehaksesan > Mod TTY.

3

Pilih mod TTY yang bersesuaian.