Sony Xperia Z3 - Skrin Laman Utama Ringkas

background image

Skrin Laman Utama Ringkas

Skrin Laman Utama Ringkas ialah skrin laman utama alternatif yang memaparkan aplikasi

anda yang paling banyak digunakan dan meliputi dail pantas untuk menelefon kenalan

tertentu dengan cepat. Ia juga menampilkan fon dan ikon yang lebih besar untuk aplikasi

yang dipra-pasang seperti Kenalan, Pemesejan dan Kalendar.

Untuk mendayakan skrin Laman Utama Ringkas

1

Dari Skrin laman utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Laman Utama > Laman Utama Ringkas.

3

Ikut arahan atas skrin dan kemudian ketik

OK.

Untuk menukar ke Skrin Laman Utama standard

Daripada Skrin laman utamaanda, ketik

Tetapan > Keluar daripada Laman

Utama Ringkas > OK.

144

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.