Sony Xperia Z3 - Kegemaran dan kumpulan

background image

Kegemaran dan kumpulan

Anda boleh menandakan kenalan sebagai kegemaran supaya anda boleh mendapat

akses pantas kepadanya dari aplikasi Kenalan. Anda juga boleh menguntukkan kenalan

kepada kumpulan untuk mendapatkan akses yang lebih pantas kepada kumpulan

kenalan dari dalam aplikasi Kenalan.

85

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk menanda atau menyahtanda kenalan sebagai kegemaran

1

Dari Skrin laman utama, ketik , kemudian, ketik .

2

Ketik kenalan yang anda ingin tambah atau alihkan dari kegemaran anda.

3

Ketik .

Untuk melihat kenalan kegemaran anda

1

Dari Skrin laman utama anda, ketik , kemudian ketik .

2

Ketik

Kegemaran.

Untuk menentukan kenalan pada kumpulan

1

Dalam aplikasi Kenalan, ketik kenalan yang anda ingin tentukan pada kumpulan.

2

Ketik , kemudian ketik bar betul-betul di bawah

Kumpulan.

3

Tandakan kotak semak untuk kumpulan yang anda mahu tambahkan kenalan.

4

Ketik

SIMPAN.