Sony Xperia Z3 - Menambah maklumat kenalan perubatan dan kecemasan

background image

Menambah maklumat kenalan perubatan dan kecemasan

Anda boleh menambah atau mengedit maklumat ICE (Jika Berlaku Kecemasan) dalam

aplikasi Kenalan. Anda boleh masukkan butiran perubatan, seperti alahan dan ubatan

yang anda gunakan, serta maklumat tentang saudara-mara dan rakan yang boleh

dihubungi jika berlaku kecemasan. Selepas persediaan, maklumat ICE anda boleh

diakses daripada skrin kunci keselamatan. Ini bermakna walaupun skrin dikunci, sebagai

contoh, dengan PIN, corak atau kata laluan, kakitangan kecemasan boleh mengambil

maklumat ICE anda.

1 Kembali ke skrin utama Kenalan

2 Lihat lebih banyak pilihan

3 Tunjukkan maklumat perubatan dan peribadi anda sebagai sebahagian daripada maklumat ICE

4 Maklumat perubatan

5 Senarai kenalan ICE

6 Cipta kenalan ICE baru

7 Menggunakan kenalan sedia ada sebagai kenalan ICE

Untuk menunjukkan maklumat perubatan dan peribadi anda sebagai sebahagian

daripada maklumat ICE

1

Dari Skrin laman utama anda, ketik , kemudian ketik .

2

Ketik

ICE – In Case of Emergency (Jika Berlaku Kecemasan).

3

Ketik , kemudian tandakan kotak pilihan

Tunjukkan maklumat peribadi.

84

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk memasukkan maklumat perubatan anda

1

Dari Skrin laman utama anda, ketik , kemudian ketik .

2

Ketik

ICE – In Case of Emergency (Jika Berlaku Kecemasan).

3

Ketik , kemudian ketik

Edit maklumat perubatan.

4

Sunting maklumat yang dikehendaki.

5

Setelah anda selesai, ketik

SIMPAN.

Untuk menambahkan kenalan ICE yang baru

1

Dari Skrin laman utama anda, ketik , kemudian ketik .

2

Ketik

ICE – In Case of Emergency (Jika Berlaku Kecemasan), kemudian ketik

.

3

Jika anda telah menyegerak kenalan anda dengan satu atau beberapa akaun dan

anda menambahkan kenalan buat kali pertama, anda mesti memilih akaun yang

ingin ditambahkan kenalan ini. Sebagai pilihan, ketik

Tiada sandaran jika anda

hanya ingin menggunakan dan menyimpan kenalan ini pada peranti anda.

4

Masukkan atau pilih maklumat yang dikehendaki untuk kenalan.

5

Setelah anda selesai, ketik

SIMPAN.

Kenalan ICE mestilah sekurang-kurangnya mempunyai nombor telefon untuk kakitangan

kecemasan membuat panggilan. Jika peranti anda dikunci dengan kunci skrin keselamatan,

kakitangan kecemasan hanya boleh melihat nombor telefon kenalan ICE, walaupun jika

terdapat maklumat lain yang dimasukkan dalam aplikasi Kenalan tentang kenalan tersebut.

Untuk menggunakan kenalan sedia ada sebagai kenalan ICE

1

Dari Skrin laman utama anda, ketik , kemudian ketik .

2

Ketik

ICE – In Case of Emergency (Jika Berlaku Kecemasan), kemudian ketik

.

3

Tandakan kenalan yang anda mahu gunakan sebagai kenalan ICE

4

Setelah anda selesai, ketik

Selesai.

Kenalan ICE yang anda pilih mestilah mempunyai sekurang-kurangnya nombor telefon untuk

kakitangan kecemasan membuat panggilan. Jika peranti anda dikunci dengan kunci skrin

keselamatan, kakitangan kecemasan hanya boleh melihat nombor telefon kenalan ICE,

walaupun jika terdapat maklumat lain yang dimasukkan dalam aplikasi Kenalan tentang

kenalan tersebut.

Untuk membuatkan maklumat ICE anda boleh dilihat daripada skrin kunci

keselamatan

1

Daripada Skrin laman utama anda, ketik , kemudian ketik .

2

Ketik

ICE – In Case of Emergency (Jika Berlaku Kecemasan).

3

Ketik , kemudian ketik

Tetapan.

4

Tandakan kotak semak

ICE dalam skrin kunci.

Maklumat ICE anda boleh dilihat daripada skrin kunci keselamatan secara lalai.

Untuk mendayakan panggilan kepada kenalan ICE daripada skrin kunci keselamatan

1

Daripada Skrin laman utama anda, ketik , kemudian ketik .

2

Ketik

ICE – In Case of Emergency (Jika Berlaku Kecemasan).

3

Ketik , kemudian ketik

Tetapan.

4

Tandakan kotak semak

Dayakan panggilan dalam ICE.

Sesetengah pengendali rangkaian mungkin tidak menyokong panggilan ICE.