Sony Xperia Z3 - Mencari dan melihat kenalan

background image

Mencari dan melihat kenalan

1

Cari kenalan

2

Lihat lebih banyak pilihan

3

Tab Kenalan, Kegemaran dan Kumpulan

4

Edit dan lihat maklumat perhubungan perubatan dan kecemasan

5

Lihat butiran kenalan

6

Lompat ke kenalan bermula dengan huruf yang dipilih

7

Tambah kenalan

Untuk mencari kenalan

1

Dari Skrin laman utama anda, ketik , kemudian ketik .

2

Ketik dan masukkan nombor telefon, nama atau maklumat lain dalam medan

Cari kenalan. Senarai hasil ditapis ketika anda memasukkan setiap aksara.

82

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk memilih kenalan manakah yang hendak dipaparkan dalam aplikasi Kenalan

1

Dari Skrin laman utama anda, ketik , kemudian ketik .

2

Tekan , kemudian ketik

Tapis.

3

Dalam senarai yang muncul, tanda dan nyahtanda pilihan yang diinginkan. Jika

anda telah menyelaraskan kenalan anda dengan akaun penyelarasan, akaun itu

akan kelihatan dalam senarai. Untuk mengembangkan lagi senarai pilihan, ketik

akaun.