Sony Xperia Z3 - Menghantar maklumat kenalan

background image

Menghantar maklumat kenalan

Untuk menghantar kad nama perniagaan anda

1

Dari Skrin laman utama anda, ketik , kemudian ketik .

2

Ketik

Diri saya.

3

Ketik , kemudian ketik

Kongsi.

4

Pilih kaedah pindahan yang tersedia, dan ikuti arahan pada paparan.

Untuk menghantar kenalan

1

Dari Skrin laman utama anda, ketik , kemudian ketik .

2

Ketik kenalan yang butirannya anda hendak hantar.

3

Ketik , kemudian ketik

Kongsi.

4

Pilih kaedah pindahan yang tersedia, dan ikuti arahan pada paparan.

Untuk menghantar beberapa kenalan sekali

1

Dari Skrin laman utama anda, ketik , kemudian ketik .

2

Tekan , kemudian ketik

Tandakan beberapa.

3

Tandakan kenalan yang anda hendak hantar, atau pilih semua jika anda hendak

menghantar semua kenalan.

4

Ketik , kemudian, pilih cara pemindahan yang disediakan dan ikut arahan pada

skrin.