Sony Xperia Z3 - Berkongsi kandungan dengan peranti DLNA Certified™‎

background image

Berkongsi kandungan dengan peranti DLNA Certified™

Anda boleh melihat atau memainkan kandungan media yang disimpan ke peranti anda

pada peranti lain seperti TV atau komputer. Peranti ini mestilah menyertai rangkaian

wayarles yang sama dan boleh jadi TV atau pembesar suara Sony mahupun produk

yang mendapat DLNA Certified™ oleh Digital Living Network Alliance. Anda boleh juga

melihat atau memainkan kandungan dari peranti DLNA Certified™ yang lain pada peranti

anda.
Selepas anda menyediakan perkongsian media antara peranti, anda boleh, sebagai

contoh, mendengarkan fail muzik yang disimpan pada komputer rumah anda daripada

peranti anda, atau melihat foto yang diambil dengan kamera peranti anda pada skrin TV

yang besar.

Mainkan fail daripada peranti DLNA Certified™ pada peranti anda

Apabila anda memainkan fail dari peranti DLNA Certified™ pada peranti anda, peranti

lain ini bertindak sebagai pelayan. Dalam kata lain, ia berkongsi kandungan melalui

rangkaian. Peranti pelayan mesti menjadikan fungsi perkongsiannya didayakan dan

memberi kebenaran akses kepada peranti anda. Ia juga mesti disambungkan kepada

rangkaian Wi-Fi yang sama seperti peranti anda.

Untuk memainkan trek muzik yang dikongsi pada peranti anda

1

Pastikan peranti yang anda mahu berkongsi fail disambungkan kepada rangkaian

Wi-Fi yang sama seperti peranti anda.

2

Dari Skrin laman utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik .

3

Seret sisi kiri skrin utama Muzik ke sebelah kanan, kemudian ketik

Rangkaian

rumah.

4

Pilih peranti daripada senarai peranti yang disambungkan.

5

Semak imbas folder bagi peranti yang disambungkan dan pilih trek yang anda

mahu mainkan. Setelah dipilih, trek mula dimainkan secara automatik.

Untuk memainkan video yang dikongsi pada peranti anda

1

Pastikan peranti yang anda mahu berkongsi fail disambungkan kepada rangkaian

Wi-Fi yang sama seperti peranti anda.

2

Dari Skrin laman utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik

Video.

3

Seret sisi kiri skrin utama Video ke sebelah kanan, kemudian ketik

Rangkaian

rumah.

4

Pilih peranti daripada senarai peranti yang disambungkan.

5

Semak imbas folder bagi peranti yang disambungkan dan pilih video yang anda

mahu mainkan.

126

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk melihat foto yang dikongsi pada peranti anda

1

Pastikan peranti yang anda mahu berkongsi fail disambungkan kepada rangkaian

Wi-Fi yang sama seperti peranti anda.

2

Dari Skrin laman utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik

Album .

3

Seret hujung kiri skrin utama Album ke kanan, dan ketik

Rangkaian rumah.

4

Pilih peranti daripada senarai peranti yang disambungkan.

5

Semak imbas folder bagi peranti yang disambungkan dan pilih foto untuk

melihatnya.

Memainkan fail daripada peranti anda pada peranti DLNA Certified™

Sebelum anda boleh melihat atau memainkan fail media dari peranti anda pada peranti

DLNA Certified™ lain, anda mesti menyediakan perkongsian fail pada peranti anda.

Peranti yang anda kongsikan kandungan dipanggil peranti klien. Sebagai contoh, TV,

komputer atau tablet boleh bertindak sebagai peranti klien. Peranti anda berfungsi

sebagai pelayan media apabila ia menyediakan kandungan kepada peranti klien. Apabila

anda menyediakan perkongsian fail pada peranti anda, anda mesti juga memberikan

kebenaran akses kepada peranti klien. Selepas anda melakukannya, peranti tersebut

dipaparkan sebagai peranti yang didaftarkan. Peranti yang menunggu untuk

mendapatkan kebenaran akses disenaraikan sebagai peranti yang menunggu

kebenaran.

Untuk menyediakan perkongsian fail dengan peranti DLNA Certified™ lain

1

Sambungkan peranti anda ke rangkaian Wi-Fi.

2

Dari Skrin laman utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik

Tetapan >

Sambungan peranti > Pelayan media.

3

Untuk menghidupkan fungsi

Kongsi media, seret penggelongsor. kelihatan

dalam bar status. Kini peranti anda boleh berfungsi sebagai pelayan media.

4

Sambungkan komputer anda atau peranti lain ke rangkaian Wi-Fi yang sama

seperti peranti anda.

5

Pemberitahuan muncul dalam bar status peranti anda. Buka pemberitahuan dan

tetapkan kebenaran akses untuk setiap peranti.

Arahan untuk menyediakan perkongsian fail menggunakan DLNA™ berbeza bergantung pada

peranti klien. Rujuk Panduan pengguna peranti klien anda untuk mendapatkan maklumat

lanjut. Jika peranti tidak dapat menyambung ke rangkaian klien, semak untuk memastikan

rangkaian Wi-Fi anda berfungsi.

Anda juga boleh mengakses menu

Pelayan media daripada aplikasi tertentu seperti Muzik,

Album atau Video dengan menyeret sudut kiri skrin laman utama aplikasi ke arah kanan dan

kemudian mengetik

Tetapan > Pelayan media.

Berhenti berkongsi fail dengan peranti DLNA Certified™ yang lain

1

Dari Skrin laman utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Sambungan peranti > Pelayan media.

3

Seret gelangsar di sebelah

Kongsi media ke arah kiri.

Untuk menetapkan kebenaran akses bagi peranti menunggu

1

Dari Skrin laman utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Sambungan peranti > Pelayan media.

3

Pilih peranti daripada senarai

Peranti menunggu.

4

Pilih tahap kebenaran akses.

Untuk menukar nama peranti yang didaftarkan

1

Dari Skrin laman utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Sambungan peranti > Pelayan media.

3

Pilih peranti daripada senarai

Peranti berdaftar, kemudian pilih Tukar nama.

4

Masukkan nama baru untuk peranti, kemudian ketik

OK.

127

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk menukar tahap akses bagi peranti berdaftar

1

Dari Skrin laman utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Sambungan peranti > Pelayan media.

3

Pilih peranti daripada senarai

Peranti berdaftar.

4

Ketik

Tukar tahap akses dan pilih satu opsyen.

Untuk mendapatkan bantuan mengenai berkongsi kandungan dengan peranti DLNA

Certified™ yang lain

1

Dari Skrin laman utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan >Sambungan peranti > Pelayan media.

3

Ketik dan kemudian ketik

Bantuan.

Memainkan fail pada peranti Digital Media Renderer

Menggunakan teknologi DLNA™ anda boleh menolak kandungan media yang disimpan

pada peranti anda ke peranti lain yang disambungkan kepada rangkaian Wi-Fi yang

sama. Peranti lain mestilah dapat berfungsi sebagai peranti Digital Media Renderer (DMR)

dan memaparkan atau memainkan kandungan yang diterima dari peranti anda. TV

dengan ciri DLNA atau PC yang menjalankan Windows® 7 atau lebih tinggi adalah

contoh peranti DMR.

Tetapan untuk mendayakan Digital Media Renderer mungkin berbeza-beza bergantung pada

peranti. Rujuk panduan pengguna peranti DMR untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Kandungan yang dilindungi dengan Pengurusan Hak Digital (DRM) tidak boleh dimainkan pada

peranti Digital Media Renderer menggunakan teknologi DLNA™.

Untuk melihat foto atau video dari peranti anda pada peranti DMR

1

Pastikan anda sudah menyediakan peranti DMR dengan betul dan ia

disambungkan ke rangkaian Wi-Fi yang sama seperti peranti anda.

2

Dari Skrin laman utama anda, ketik .

3

Cari dan ketik

Album .

4

Semak imbas dan buka foto atau video yang anda mahu lihat.

5

Ketik skrin untuk memaparkan bar alat, kemudian ketik , kemudian ketik

Throw

dan pilih peranti DMR untuk berkongsi kandungan anda. Kandungan yang dipilih

mula dimainkan dalam turutan kronologi pada peranti yang anda pilih.

6

Untuk memutuskan sambungan dari peranti DMR, ketik dan pilih

Putuskan

smbgn. Fail berhenti dimainkan pada peranti DMR tetapi terus bermain pada

peranti anda.

Anda juga boleh berkongsi video daripada aplikasi Video pada peranti anda dengan mengetik

video, kemudian mengetik , kemudian ketik

Throw.

Untuk memainkan trek muzik dari peranti anda pada peranti DMR

1

Pastikan anda sudah menyediakan peranti DMR dengan betul dan ia

disambungkan ke rangkaian Wi-Fi yang sama seperti peranti anda.

2

Dari Skrin laman utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik .

3

Pilih kategori muzik dan semak imbas ke trek yang anda mahu kongsi, kemudian

ketik trek itu.

4

Ketik , kemudian ketik

Throw dan pilih peranti DMR untuk berkongsi kandungan

anda. Trek akan dimainkan secara automatik pada peranti yang anda pilih.

5

Untuk memutuskan sambungan daripada peranti DMR, ketik dan pilih peranti

anda. Trek berhenti bermain pada peranti DMR tetapi terus dimainkan pada

peranti anda.