Sony Xperia Z3 - Menyambung peranti anda ke aksesori USB

background image

Menyambung peranti anda ke aksesori USB

Anda boleh menggunakan penyesuai Hos USB untuk menyambungkan peranti anda ke

aksesori USB seperti peranti storan massa USB, pengawal permainan, papan kekunci

128

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

USB dan tetikus USB. Jika aksesori USB mempunyai penyambung USB mikro,

penyesuai Hos USB tidak diperlukan.

Penyesuai Hos USB dijual secara berasingan. Sony tidak menjamin bahawa semua aksesori

USB disokong oleh peranti anda.

Untuk menyambungkan aksesori USB menggunakan penyesuai Hos USB

1

Pasang penyesuai Hos USB pada peranti anda, kemudian sambungkan

penyesuai pada aksesori USB.

2

Dari Skrin laman utama anda, ketik .

3

Cari dan ketik

Tetapan > Sambungan peranti > Kesambungan USB > Kesan

peranti USB.

Langkah atau perisian tambahan mungkin diperlukan untuk menyediakan pengawal

permainan, audio USB dan aksesori Ethernet USB. Sony tidak menjamin bahawa semua

aksesori USB disokong oleh peranti anda.

Untuk mengakses kandungan pada peranti storan massa USB menggunakan

penyesuai Hos USB

1

Pasang penyesuai Hos USB pada peranti anda, kemudian sambungkan

penyesuai pada peranti storan massa USB.

2

Dari Skrin laman utama anda, ketik .

3

Cari dan ketik

Tetapan > Sambungan peranti > Kesambungan USB > Kesan

peranti USB.

4

Untuk mengakses fail dan folder pada peranti storan USB, gunakan aplikasi

pengurus fail seperti File Commander.

Anda turut boleh membuka aplikasi media yang relevan pada peranti anda untuk melihat terus

kandungan. Sebagai contoh, anda boleh membuka aplikasi Album untuk melihat foto

disimpan dalam peranti storan massa USB.

Untuk memutuskan sambungan peranti storan massa USB

1

Untuk membuka panel Pemberitahuan, seret bar status ke bawah, kemudian ketik

Storan USB disambungkan.

2

Ketik

OK.

3

Tanggalkan penyesuai Hos USB dari peranti anda.

Untuk menyambungkan aksesori USB menggunakan penyambung USB mikro

1

Pasangkan penyambung USB mikro aksesori USB ke peranti anda.

2

Dari Skrin laman utama anda, ketik .

3

Cari dan ketik

Tetapan > Sambungan peranti > Kesambungan USB > Kesan

peranti USB.

Sony tidak menjamin bahawa semua aksesori USB dengan penyambung USB mikro disokong

oleh peranti anda.