Sony Xperia Z3 - Teknologi wayarles Bluetooth®

background image

Teknologi wayarles Bluetooth®

Gunakan fungsi Bluetooth® untuk menghantar fail ke peranti serasi Bluetooth® yang lain

atau untuk bersambung ke aksesori bebas tangan. Sambungan Bluetooth® berfungsi

dengan lebih baik apabila berada dalam lingkungan jarak 10 meter (33 kaki), tanpa objek

padu di antaranya. Dalam sesetengah keadaan, anda perlu memasangkan peranti anda

dengan peranti Bluetooth® lain secara manual.

Kesalingoperasian dan keserasian antara peranti Bluetooth® berbeza-beza.

Jika anda menggunakan peranti dengan berbilang pengguna, setiap pengguna boleh menukar

tetapan Bluetooth® dan penukaran itu melibatkan semua pengguna.

Untuk menghidupkan fungsi Bluetooth

®

1

Dari Skrin laman utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Bluetooth.

3

Ketik suis hidup-mati di sebelah

Bluetooth supaya fungsi Bluetooth

®

dihidupkan.

Peranti anda sekarang kelihatan kepada peranti dan satu senarai peranti
Bluetooth

®

yang tersedia muncul.

Menamakan peranti anda

Anda boleh menamakan peranti anda. Nama ini ditunjukkan kepada peranti lain selepas
anda menghidupkan fungsi Bluetooth

®

dan peranti ditetapkan pada kelihatan.

131

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk menamakan peranti anda

1

Pastikan fungsi Bluetooth

®

dihidupkan.

2

Dari Skrin laman utama anda, ketik .

3

Cari dan ketik

Tetapan > Bluetooth.

4

Ketik >

Namakan semula peranti ini.

5

Masukkan nama untuk peranti anda.

6

Ketik

Namakan semula.

Berpasangan dengan peranti Bluetooth

®

yang lain

Apabila anda memasangkan peranti anda dengan peranti lain, anda boleh
menyambungkan peranti anda ke set kepala Bluetooth

®

atau kit kereta Bluetooth

®

,

contohnya, dan menggunakan peranti lain ini untuk berkongsi muzik.

Setelah anda memasangkan peranti anda dengan peranti Bluetooth

®

yang lain, peranti

anda mengingati pasangannya ini. Apabila memasangkan peranti anda dengan peranti
Bluetooth

®

, anda mungkin perlu memasukkan kod laluan. Peranti anda akan cuba

menggunakan kod laluan generik 0000. Jika tidak berjaya, rujuk panduan pengguna
untuk peranti Bluetooth

®

anda untuk mendapatkan kod laluan peranti. Anda tidak perlu

memasukkan semula kod laluan selepas ini apabila anda bersambung ke peranti
Bluetooh

®

yang pernah dipasangkan.

Sesetengah peranti Bluetooth

®

, contohnya, kebanyakan set kepala Bluetooth

®

, menghendaki

anda membuat pasangan dan juga menyambung dengan peranti lain itu.

Anda boleh memasangkan peranti anda dengan beberapa peranti Bluetooth

®

tetapi anda

hanya boleh bersambung ke satu profil Bluetooth

®

sahaja pada masa yang sama.

Untuk membuat memasangkan peranti anda dengan peranti Bluetooth

®

lain

1

Pastikan peranti yang anda mahu jadikan pasangan telah mengaktifkan fungsi
Bluetooth

®

dan boleh dilihat pada peranti Bluetooth

®

lain.

2

Dari Skrin laman utama peranti anda, ketik .

3

Cari dan ketik

Tetapan > Bluetooth.

4

Ketik penggelangsar di sebelah

Bluetooth untuk menghidupkan fungsi

Bluetooth

®

. Senarai peranti Bluetooth

®

yang tersedia kelihatan.

5

Ketik peranti Bluetooth

®

yang anda ingin jadikan pasangan.

6

Masukkan kod laluan, jika perlu, atau sahkan kod laluan yang sama pada kedua-

dua peranti.

Untuk menyambungkan peranti anda ke peranti Bluetooth

®

lain

1

Daripada Skrin laman utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Bluetooth.

3

Ketik peranti Bluetooth

®

yang anda ingin sambungkan.

Untuk memisahkan pasangan peranti Bluetooth

®

1

Dari Skrin laman utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Bluetooth.

3

Di bawah

Peranti pasangan, ketik bersebelahan nama peranti yang anda mahu

pisahkan pasangan.

4

Ketik

Lupakan.

Menghantar dan menerima item menggunakan teknologi Bluetooth

®

Gunakan teknologi Bluetooth

®

untuk berkongsi item dengan peranti serasi Bluetooth

®

yang lain seperti telefon atau komputer. Anda boleh menghantar dan menerima jenis item

berikut:

Foto dan video

132

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Muzik dan fail audio lain

Laman web

Untuk menghantar item menggunakan Bluetooth™

1

Dalam peranti yang menerima, pastikan peranti Bluetooth™ yang anda mahu

hantarkan item telah menghidupkan Bluetooth™ dan kelihatan kepada peranti

Bluetooth™ lain.

2

Dalam peranti yang menghantar, buka aplikasi yang mengandungi item yang anda

mahu hantarkan dan tatal ke item itu.

3

Bergantung pada aplikasi dan item yang anda mahu hantarkan, anda mungkin

perlu, contohnya, menyentuh terus item, membuka item atau menekan . Cara

lain untuk menghantar item mungkin wujud.

4

Pilih kongsi atau hantar item menu.

5

Dalam menu yang kelihatan, pilih

Bluetooth.

6

Hidupkan Bluetooth™, jika anda diminta melakukannya.

7

Ketik nama peranti yang menerima.

8

Peranti yang menerima: Jika diminta, terima sambungan tersebut.

9

Jika diminta, masukkan kod laluan yang sama pada kedua-dua peranti atau

sahkan kod laluan yang disyorkan.

10

Peranti yang menerima: Terima item masuk. Jika perlu, seret bar status ke bawah

untuk mencari pemberitahuan.

Untuk menerima item menggunakan Bluetooth

®

1

Pastikan fungsi Bluetooth

®

dihidupkan dan kelihatan kepada peranti Bluetooth

®

lain.

2

Peranti menghantar kini mula menghantar data ke peranti anda.

3

Jika digesa, masukkan kod laluan yang sama pada kedua-dua peranti atau

sahkan kod laluan yang dicadangkan.

4

Apabila anda dimaklumkan tentang fail masuk pada peranti anda, seret bar status

ke bawah dan ketik pemberitahuan untuk menerima pemindahan fail.

5

Ketik

Terima untuk memulakan pemindahan fail.

6

Untuk melihat kemajuan pemindahan, seret bar status ke bawah.

7

Untuk membuka item yang diterima, seret bar status ke bawah dan ketik

pemberitahuan yang berkaitan.

Untuk melihat fail yang anda terima menggunakan Bluetooth®

1

Daripada Skrin laman utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Bluetooth.

3

Tekan dan pilih

Tunjukkan fail yang diterima.

133

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.