Sony Xperia Z3 - Perlindungan kad SIM

background image

Perlindungan kad SIM

Anda boleh mengunci dan membuka kunci setiap kad SIM yang anda gunakan dalam

peranti anda dengan PIN (Nombor Pengenalan Peribadi). Apabila kad SIM dikunci,

langganan yang dipautkan pada kad itu dilindungi daripada salah guna, yang bermaksud

anda perlu memasukkan PIN setiap kali anda memulakan peranti anda.
Jika anda salah masukkan PIN melebihi bilangan maksimum percubaan yang

dibenarkan, kad SIM anda akan disekat. Anda kemudiannya perlu memasukkan PUK

(Kunci Buka Sekatan Peribadi) anda dan PIN baru. PIN dan PUK anda diberikan oleh

pengendali rangkaian anda.

Untuk menyediakan kunci kad SIM

1

Dari skrin Laman Utama, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Keselamatan > Sediakan kunci kad SIM.

3

Seret penggelongsor di sebelah

Kunci kad SIM ke kedudukan Hidup.

4

Masukkan PIN kad SIM dan ketik

OK. Kunci kad SIM sekarang aktif dan anda

akan digesa untuk memasukkan kunci ini setiap kali anda memulakan semula

peranti.

Untuk mengalih keluar kunci kad SIM

1

Dari skrin Laman Utama, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Keselamatan > Sediakan kunci kad SIM.

3

Seret penggelongsor di sebelah

Kunci kad SIM ke kedudukan Mati.

4

Masukkan PIN kad SIM dan ketik

OK.

Untuk menukar PIN kad SIM

1

Dari Skrin laman utama, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Keselamatan > Sediakan kunci kad SIM.

3

Ketik

Tukar PIN SIM.

4

Masukkan PIN kad SIM lama dan ketik

OK.

5

Masukkan PIN kad SIM baru dan ketik

OK.

6

Taip semula PIN kad SIM baru dan ketik

OK.

Untuk membuka kunci kad SIM yang disekat menggunakan kod PUK

1

Masukkan kod PUK dan ketik

.

2

Masukkan kod PIN baharu dan ketik

.

3

Masukkan semula kod PIN baharu dan ketik

.

Jika anda memasukkan kod PUK yang salah terlalu banyak kali, anda perlu menghubungi

operator rangkaian anda untuk mendapatkan kad SIM.

19

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.