Sony Xperia Z3 - Gambaran keseluruhan

background image

Gambaran keseluruhan

1

Lampu Pengecasan/Pemberitahuan

2

Bicu set kepala

3

Mikrofon kedua

4

Sensor Kehampiran/Cahaya

7

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

5

Speaker telinga/Speaker kedua

6

Lensa kamera depan

7

Penutup slot kad SIM nano dan kad ingatan.

8

Kekunci kuasa

9

Kekunci Kelantangan/Zum

10 Kekunci kamera

11 Mikrofon/Pembesar Suara utama

12 Lensa kamera utama

13 Lampu kamera

14 Kawasan antena GPS

15 Kawasan antena Wi-Fi/Bluetooth

16 Penutup untuk port kabel USB/pengecas

17 Kawasan pengesanan NFC™

18 Penyambung dok pengecasan

19 Lubang tali pengikat