Sony Xperia Z3 - Pemasangan

background image

Pemasangan

Peranti anda hanya menyokong kad SIM nano.

8

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Pastikan anda memasukkan kad SIM nano ke dalam pemeganag kad SIM nano sebelum

memasukkannya ke dalam peranti. Selain itu, jangan terkeliru antara slot kad SIM nano

dengan slot kad ingatan.

Untuk memasukkan kad SIM nano

Jika anda memasukkan kad SIM nano semasa peranti dihidupkan, peranti akan dimulakan

semula secara automatik.

1

Tanggalkan penutup untuk pemegang kad SIM nano.

2

Menggunakan kuku atau objek lain yang serupa, seret keluar pemegang kad SIM

nano.

3

Letakkan kad SIM nano dalam pemegang kad SIM nano, kemudian masukkan

semula pemegang.

4

Pasang semula penutup.

Pastikan anda memasukkan semula pemegang kad SIM nano dalam kedudukan yang betul.

Apabila anda menyeret pemegang keluar untuk memasukkan kad SIM nano, jangan pusingkan

pemegang.

Untuk memasukkan kad ingatan

1

Tanggalkan penutup slot kad ingatan.

2

Masukkan kad ingatan ke dalam slot kad ingatan, kemudian pasangkan semula

penutup slot kad ingatan.

9

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk mengeluarkan kad SIM nano

1

Tanggalkan penutup slot kad SIM nano .

2

Menggunakan kuku jari atau objek serupa yang lain, tarik keluar pemegang kad

SIM nano .

3

Keluarkan kad SIM nano .

4

Masukkan pemegang kad SIM nano kembali ke slotnya.

5

Tutup semula penutup.

Untuk mengeluarkan kad memori

1

Matikan peranti dan tanggalkan penutup slot kad memori.

2

Tekan kad memori ke dalam dan kemudian, lepaskannya dengan serta-merta.

3

Tarik kad memori ke luar sepenuhnya dan keluarkannya.

4

Pasang semula penutup.

Anda juga boleh mengeluarkan kad memori tersebut tanpa mematikan peranti seperti yang

dihuraikan dalam langkah 1. Untuk menggunakan kaedah ini, anda mestilah menyahlekapkan

kad memori itu dahulu. Ketik

Tetapan > Storan, kemudian ketik di sebelah Kad SD,

kemudian ikut baki arahan di atas.