Sony Xperia Z3 - Tentang Panduan pengguna ini

background image

Tentang Panduan pengguna ini

Ini merupakan

Xperia™ Z3 Panduan pengguna untuk versi perisian Android™ 6.0. Jika

anda tidak pasti versi perisian mana yang sedang menjalankan peranti anda, anda boleh

menyemaknya dalam menu Tetapan.

Kemas kini sistem dan aplikasi boleh mewujudkan ciri dalam peranti anda dengan cara yang

lain daripada dihuraikan dalam panduan Pengguna ini. Versi Android™ mungkin tidak terjejas

dalam kemas kini. Untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai kemas kini perisian, lihat

Mengemas kini peranti anda

pada halaman 39.

Untuk menyemak versi perisian semasa peranti anda

1

Dari

Skrin utama anda, ketik .

2

Cari

Tetapan > Mengenai telefon > Versi Android™.

Had pada perkhidmatan dan ciri

Sesetengah perkhidmatan dan ciri yang diterangkan dalam Panduan pengguna ini

mungkin tidak disokong di semua negara atau rantau atau oleh semua rangkaian atau

pembekal perkhidmatan. Nombor Kecemasan Antarabangsa GSM sentiasa boleh

digunakan di semua negara, rantau, rangkaian dan oleh semua pembekal khidmat,

sekiranya peranti disambungkan ke rangkaian mudah alih. Sila hubungi operator

rangkaian atau pembekal khidmat anda untuk menentukan ketersediaan sebarang

perkhidmatan atau ciri khusus dan sama ada bayaran akses atau penggunaan tambahan

dikenakan.
Penggunaan ciri dan aplikasi tertentu yang diterangkan dalam panduan ini mungkin

memerlukan akses kepada Internet. Anda boleh dikenakan caj penyambungan data

apabila anda menyambung ke Internet dari peranti anda. Hubungi pengendali rangkaian

wayarles anda untuk mendapatkan maklumat lanjut.