Sony Xperia Z3 - Ikon pada bar status

background image

Ikon pada bar status

Ikon status

Tiada kad SIM

Kekuatan isyarat

Tiada isyarat

Perayauan

Menghantar dan memuat turun data LTE

Menghantar dan memuat turun data GPRS

Menghantar dan memuat turun data EDGE

Menghantar dan memuat turun data 3G

Menghantar dan memuat turun data mudah alih

Sambungan Wi-Fi didayakan dan data sedang dihantar

Status bateri

Bateri sedang dicas

32

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Penjimat bateri diaktifkan

Mod bateri rendah diaktifkan

Mod pesawat diaktifkan

Fungsi Bluetooth® diaktifkan

Mikrofon dibisukan

Telefon speaker dihidupkan

Mod jangan ganggu

Mod getar

Penggera ditetapkan

GPS diaktifkan

Penyegerakan sedang berjalan

Masalah dengan daftar masuk atau penyegerakan

Peranti anda sedia untuk disambungkan ke peranti ANT+™ yang disokong

Bergantung pada pembekal perkhidmatan anda, rangkaian dan/atau rantau, fungsi atau

perkhidmatan yang diwakili oleh sesetengah ikon dalam senarai ini mungkin tidak tersedia.

Untuk menguruskan ikon bar status

1

Dari skrin Utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Paparan > Ikon sistem.

3

Tandakan kotak semak untuk ikon sistem yang anda mahukannya muncul di bar

status.

Ikon pemberitahuan

Mesej teks atau mesej multimedia baru

Panggilan terlepas

Panggilan ditahan

Pemajuan panggilan dihidupkan

Mesej mel suara baru

Mesej e-mel baru

Memuat turun data

Memuat naik data

Data mudah alih dinyahdayakan

Lakukan persediaan asas peranti anda

Kemas kini perisian tersedia

Kemas kini sistem tersedia

Memuat turun kemas kini sistem

Ketik untuk memasang kemas kini sistem yang dimuat turun

Mod Ultra STAMINA diaktifkan

Pembatalan hingar hidup

33

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Tangkapan skrin dirakam

Mesej sembang Hangouts™ baru telah tiba

Sembang video dengan rakan menggunakan aplikasi Hangouts™

Peristiwa kalendar akan datang

Aplikasi kecil sedang berjalan

Smart Connect diaktifkan

Lagu sedang dimainkan

Radio sedang dimainkan

Peranti disambungkan ke komputer melalui kabel USB

Storan dalaman 75% penuh. Ketik untuk memindahkan data ke kad ingatan

Amaran

Lebih banyak pemberitahuan (tidak dipaparkan)

Tidak semua ikon yang mungkin muncul dalam peranti anda disenaraikan di sini. Ikon-ikon ini

adalah untuk tujuan rujukan sahaja dan perubahan boleh dibuat tanpa notis.

Untuk menyekat aplikasi daripada menghantar pemberitahuan

1

Dari Skrin utama anda, ketik .

2

Ketik dan ketik

Tetapan > Bunyi & pemberitahuan> Pemberitahuan apl.

3

Pilih aplikasi.

4

Seret gelangsar di sebelah

Sekat semua ke arah kanan.