Sony Xperia Z3 - Jalan pintas dan folder

background image

Jalan pintas dan folder

Gunakan jalan pintas dan folder untuk mengurus aplikasi anda dan memastikan skrin

Utama anda kemas.

28

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

1

Akses aplikasi menggunakan jalan pintas

2

Akses folder yang mengandungi aplikasi

Untuk menambahkan pintasan aplikasi ke Skrin laman utama anda

1

Sentuh terus bahagian kosong pada Skrin laman utama anda.

2

Dalam menu penyesuaian, ketik

Widget > Jalan pintas.

3

Tatal melalui senarai aplikasi dan pilih aplikasi. Aplikasi yang dipilih akan ditambah

ke Skrin laman utama.

Secara alternatif, dalam langkah 3, anda boleh mengetik

Widget > Jalan pintas dan kemudian,

memilih aplikasi daripada senarai yang tersedia. Jika anda menggunakan kaedah ini untuk

menambah pintasan, sesetengah aplikasi yang tersedia membenarkan anda untuk menambah

kefungsian khusus pada pintasan.

Untuk memindahkan item pada skrin Utama

Sentuh terus item sehingga dipilih, kemudian seret item itu ke lokasi baru.

Untuk mengeluarkan item dari skrin Utama

Sentuh terus item sehingga ia dipilih, kemudian seret item itu ke

Alih keluar dari

skrin Utama pada sebelah atas skrin.

Untuk membuat folder pada Skrin utama

Sentuh terus ikon aplikasi atau jalan pintas sehingga dipilih, kemudian seret dan

lepaskannya di bahagian atas ikon aplikasi atau jalan pintas yang lain.

Untuk menambahkan item pada folder pada Skrin utama

Sentuh terus item sehingga dipilih, kemudian seret item ke folder.

Untuk menamakan semula folder pada Skrin utama

1

Ketik folder untuk membukanya.

2

Ketik bar tajuk folder untuk menunjukkan medan

Nama folder.

3

Masukkan nama folder baru dan ketik

Selesai.