Sony Xperia Z3 - Latar belakang dan tema

background image

Latar belakang dan tema

Anda boleh sesuaikan skrin Utama mengikut gaya anda tersendiri menggunakan hias

latar dan tema berbeza.

Untuk menukar hias latar Skrin Utama anda

1

Sentuh terus pada bahagian kosong pada Skrin laman utama anda sehingga

peranti bergetar.

2

Ketik

Hias latar dan buat pilihan.

29

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk menetapkan tema

1

Sentuh terus pada bahagian kosong pada Skrin laman utama anda sehingga

peranti bergetar.

2

Ketik

Tema.

3

Buat pilihan dan ikut arahan pada peranti anda.

Apabila anda menukar tema, latar belakang turut berubah dalam sesetengah aplikasi.