Sony Xperia Z3 - Menavigasi aplikasi

background image

Menavigasi aplikasi

Anda boleh menavigasi antara aplikasi menggunakan kekunci navigasi, bar kegemaran

dan tetingkap aplikasi yang terbaru digunakan, yang membolehkan anda beralih antara

semua aplikasi yang terbaru digunakan dengan mudah. Kekunci navigasi terdiri daripada

kekunci Skrin utama, kekunci aplikasi Terbaru dan kekunci Undur. Sesetengah aplikasi

ditutup apabila anda menekan kekunci Skrin utama untuk keluar sementara aplikasi

lain dijeda atau terus berjalan dalam latar belakang. Jika aplikasi dijeda atau berjalan

dalam latar belakang, anda boleh teruskan di tempat anda berhenti apabila anda

membuka aplikasi selepas ini.

1

Tetingkap aplikasi yang digunakan baru-baru ini – Buka aplikasi yang digunakan baru-baru ini

2

Kekunci aplikasi terbaru – Buka tetingkap aplikasi yang digunakan baru-baru ini dan bar kegemaran

3

Kekunci laman utama – Keluar daripada aplikasi dan kembali ke skrin Laman Utama

4

Kekunci kembali – Kembali ke skrin sebelumnya dalam aplikasi atau tutup aplikasi

Untuk membuka tetingkap aplikasi yang terbaru digunakan

Tekan .

Untuk menutup semua aplikasi yang digunakan baru-baru ini

Ketik dan kemudian ketik

.

Untuk membuka menu dalam aplikasi

Semasa menggunakan aplikasi, tekan .

Menu tidak tersedia dalam semua aplikasi.

27

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.