Sony Xperia Z3 - Mengunci dan membuka kunci skrin

background image

Mengunci dan membuka kunci skrin

Apabila peranti anda dihidupkan dan dibiarkan melahu untuk satu jangka masa yang

ditetapkan, skrin menjadi gelap untuk menjimatkan kuasa bateri dan dikunci secara

automatik. Kunci ini menghalang tindakan tidak diingini pada skrin sentuh semasa anda

tidak menggunakannya. Apabila anda membeli peranti anda, kunci leret skrin asas telah

ditetapkan. Ini bermakna anda telah meleret ke atas pada skrin untuk membuka

kuncinya. Anda boleh menukar tetapan keselamatan kemudian dan menambahkan kunci

jenis lain. Lihat

Kunci skrin

pada halaman 13.

Untuk mengaktifkan skrin

Tekan kekunci dengan sekejap .

Untuk mengunci skrin

Apabila skrin aktif, tekan kekunci kuasa sebentar.