Sony Xperia Z3 - Skrin aplikasi

background image

Skrin aplikasi

Skrin Aplikasi, yang anda buka dari skrin Utama , mengandungi aplikasi yang

diprapasang pada peranti anda serta aplikasi yang anda muat turun.

Untuk melihat semua aplikasi pada skrin Aplikasi

1

Dari skrin Utama anda, ketik .

2

Kuis kiri atau kanan pada skrin Aplikasi.

Untuk membuka aplikasi daripada skrin Aplikasi

Kuis kiri atau kanan untuk mencari aplikasi, kemudian ketik aplikasi.

Untuk mencari aplikasi dari skrin Aplikasi

1

Apabila skrin Aplikasi dibuka, ketik

Cari aplikasi.

2

Masukkan nama aplikasi yang ingin anda cari.

Untuk membuka menu skrin Aplikasi

Apabila skrin Aplikasi dibuka, seret tepi kiri skrin ke kanan.

Untuk memindahkan aplikasi pada skrin Aplikasi

1

Apabila skrin Aplikasi buka, ketik .

2

Pastikan

Susunan sendiri dipilih di bawah Isih aplikasi.

3

Sentuh terus aplikasi sehingga dipilih, kemudian seretnya ke lokasi baru.

26

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk menambah jalan pintas aplikasi ke skrin Utama

1

Pada skrin Aplikasi, sentuh terus ikon aplikasi sehingga ia dipilih, kemudian seret

ikon ke bahagian atas skrin. Skrin Utama terbuka.

2

Seret ikon ke lokasi yang dikehendaki pada skrin Utama, kemudian lepaskan jari

anda.

Untuk mengatur aplikasi pada skrin Aplikasi

1

Apabila skrin Aplikasi buka, ketik .

2

Ketik

Isih aplikasi, kemudian buat pilihan.

Untuk menyahpasang aplikasi dari skrin Aplikasi

1

Sentuh terus mana-mana kawasan pada skrin Aplikasi anda sehingga peranti

bergetar. Semua aplikasi yang boleh dinyahpasang akan ditandakan oleh .

2

Pilih aplikasi yang ingin dinyahpasang, kemudian ketik

Padam.