Sony Xperia Z3 - Skrin utama

background image

Skrin utama

Skrin laman utama ialah titik permulaan untuk menggunakan peranti anda. Ia serupa

dengan desktop pada skrin komputer. Skrin Utama anda boleh mempunyai sehingga

tujuh anak tetingkap yang melebihi lebar paparan skrin biasa. Bilangan anak tetingkap

skrin Utama diwakili oleh satu siri titik di bahagian bawah skrin Utama. Titik yang

diserlahkan menunjukkan anak tetingkap yang anda sedang berada.

24

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk pergi ke skrin Utama

Tekan .

Untuk menyemak imbas skrin Utama

Anak tetingkap skrin utama

Anda boleh menambah anak tetingkap baru pada skrin Utama anda (maksimum

sehingga tujuh anak tetingkap) dan memadamkan anak tetingkap. Anda juga boleh

menetapkan anak tetingkap yang anda ingin gunakan sebagai anak tetingkap skrin

Utama yang utama.

Untuk menetapkan anak tetingkap sebagai anak tetingkap utama Skrin utama

1

Sentuh terus satu kawasan kosong pada skrin Utama anda sehingga peranti

bergetar.

2

Kuis ke kiri atau ke kanan untuk menyemak imbas ke anak tetingkap yang anda

ingin tetapkan sebagai anak tetingkap skrin Utama yang utama anda, kemudian

ketik .

Untuk menambah anak tetingkap pada Skrin utama anda

1

Sentuh terus pada bahagian kosong pada Skrin laman utama anda sehingga

peranti bergetar.

2

Untuk menyemak imbas anak tetingkap, kuis sepenuhnya ke kiri atau kanan,

kemudian ketik .

25

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk memadam anak tetingkap dari Skrin utama anda

1

Sentuh terus mana-mana kawasan pada skrin Utama anda sehingga peranti

bergetar.

2

Kuis ke kiri atau kanan untuk menyemak imbas anak tetingkap yang ingin anda

padamkan, kemudian ketik pada sudut kanan atas anak tetingkap.

Tetapan skrin utama

Untuk menyahpasang aplikasi dari skrin Laman Utama

1

Sentuh terus mana-mana kawasan pada skrin Laman Utama anda sehingga

peranti bergetar.

2

Kuis ke kiri atau kanan untuk menyemak imbas anak tetingkap. Semua aplikasi

yang boleh dinyahpasang ditandakan dengan .

3

Ketik aplikasi yang anda ingin nyahpasang, kemudian ketik

Padam.

Untuk melaraskan saiz ikon pada skrin Utama anda

1

Sentuh terus mana-mana kawasan pada skrin Utama anda sehingga peranti

bergetar, kemudian ketik .

2

Ketik

Saiz ikon, kemudian buat pilihan.