Sony Xperia Z3 - Memuat turun aplikasi daripada sumber lain

background image

Memuat turun aplikasi daripada sumber lain

Apabila peranti anda ditetapkan untuk membenarkan muat turun daripada sumber selain

Google Play™, anda boleh memuat turun aplikasi secara terus daripada laman web lain

dengan mengikuti arahan muat turun berkaitan.

Memasang aplikasi yang asal usulnya tidak diketahui atau tidak boleh dipercayai boleh

merosakkan peranti anda. Hanya muat turun aplikasi daripada sumber yang dipercayai.

Hubungi pembekal aplikasi sekiranya anda mempunyai sebarang soalan atau kebimbangan.

Jika anda menggunakan peranti dengan berbilang pengguna, hanya pemilik, iaitu pengguna

utama, boleh membenarkan muat turun daripada sumber selain Google Play™. Perubahan

yang dibuat oleh pemilik melibatkan semua pengguna lain.

Untuk membenarkan muat turun aplikasi daripada sumber lain

1

Dari Skrin laman utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Keselamatan.

3

Seret gelangsar di sebelah

Sumber tidak diketahui ke arah kanan.

4

Ketik

OK.

Sesetengah aplikasi mungkin perlu mengakses data, tetapan dan pelbagai fungsi pada peranti

anda untuk berfungsi dengan betul. Hanya pasang dan beri kebenaran kepada aplikasi yang

anda percayai. Anda boleh melihat kebenaran yang diberikan kepada aplikasi yang dimuat

turun dan juga menukar statusnya dengan mengetik aplikasi di bawah

Tetapan > Aplikasi.

46

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.