Sony Xperia Z3 - Memasukkan teks menggunakan input suara

background image

Memasukkan teks menggunakan input suara

Apabila anda memasukkan teks, anda boleh menggunakan fungsi input suara tanpa

perlu menaipkan perkataan. Sebut sahaja perkataan yang anda mahu masukkan. Input

suara ialah suatu teknologi eksperimen daripada Google™ dan tersedia kepada

beberapa bahasa dan rantau.

Untuk mendayakan input suara

1

Apabila papan kekunci pada paparan dipaparkan, tekan .

2

Ketik , kemudian ketik

Tetapan papan kekunci.

3

Seret penggelangsar di sebelah

Kekunci menaip suara Google™ ke kanan.

4

Ketik untuk menyimpan tetapan anda. Ikon mikrofon kini kelihatan pada

papan kekunci pada paparan anda.

Untuk memasukkan teks menggunakan input suara

1

Buka papan kekunci pada paparan.

2

Ketik . Apabila kelihatan, bercakap untuk memasukkan teks.

3

Setelah anda selesai, ketik sekali lagi. Teks yang dicadangkan muncul.

4

Sunting teks secara manual, jika perlu.

Untuk memaparkan papan kekunci dan memasukkan teks secara manual, ketik

.