Sony Xperia Z3 - Pad telefon

background image

Pad telefon

Pad telefon serupa dengan pad kekunci telefon 12 kekunci standard. Ia memberikan

anda pilihan input teks ramalan dan berbilang ketikan. Anda boleh mengaktifkan kaedah

input teks Pad telefon melalui tetapan papan kekunci. Pad telefon hanya tersedia dalam

orientasi potret.

1 Buat pilihan input teks. Anda boleh mengetik setiap aksara sekali dan gunakan cadangan perkataan, atau

terus mengetik kekunci sehingga aksara yang dikehendaki dipilih.

2 Padam aksara sebelum kursor.

3 Masukkan pembawa kembali atau sahkan input teks.

4 Tukar penghurufbesaran aksara dan hidupkan kunci huruf besar.

5 Paparkan nombor.

6 Paparkan simbol dan senyuman.

7 Masukkan ruang.

Untuk membuka Pad Telefon untuk kali pertama

1

Ketik medan entri teks, kemudian ketik .

2

Ketik , kemudian ketik

Tetapan papan kekunci.

3

Ketik

Papan kekunci potret, kemudian pilih pilihan Pad telefon.

69

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk memasukkan teks menggunakan Pad telefon

Apabila kelihatan dalam Pad telefon, ketik setiap kekunci aksara sekali sahaja,

walaupun huruf yang anda mahukan bukan huruf pertama pada kekunci tersebut.

Ketik dan tahan baris calon untuk melihat lebih banyak cadangan perkataan dan

pilih perkataan daripada senarai.

Apabila kelihatan dalam Pad telefon, ketik kekunci pada paparan untuk aksara

yang anda mahu masukkan. Kekalkan mengetik butang ini sehingga aksara yang

diingini dipilih. Kemudian lakukan cara yang sama untuk aksara seterusnya yang

anda mahu masukkan dan seterusnya.

Untuk memasukkan nombor menggunakan Pad telefon

Apabila Pad telefon dipaparkan, ketik Pad telefon dengan nombor akan

kelihatan.

Untuk memasukkan simbol dan senyuman menggunakan Pad telefon

1

Apabila Pad telefon dipaparkan, ketik

Grid dengan simbol dan senyuman

kelihatan.

2

Tatal ke atas atau ke bawah untuk melihat lebih banyak pilihan. Ketik simbol atau

senyuman untuk memilihnya.