Sony Xperia Z3 - Memajukan panggilan

background image

Memajukan panggilan

Anda boleh halakan panggilan ke penerima berlainan, sebagai contoh, ke nombor telefon

lain, peranti lain, atau perkhidmatan menjawab panggilan.

Untuk memajukan panggilan

1

Dari Skrin laman utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Panggilan.

3

Ketik

Pemajuan panggilan dan buat pilihan.

4

Masukkan nombor yang ingin anda majukan panggilan, kemudian ketik Hidupkan.

Untuk mematikan pemajuan panggilan

1

Dari Skrin laman utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Panggilan > Pemajuan panggilan.

3

Buat pilihan, kemudian ketik

Matikan.