Sony Xperia Z3 - Menerima panggilan

background image

Menerima panggilan

Jika anda menerima panggilan masuk semasa peranti dalam mod tidur atau skrin

dikunci, aplikasi telefon dibuka dalam format skrin penuh. Jika anda menerima panggilan

masuk semasa skrin aktif, panggilan masuk dipaparkan sebagai pemberitahuan awal

iaitu dalam tetingkap yang dikecilkan yang terapung di sebelah atas skrin yang dibuka.

Apabila pemberitahuan tersebut tiba, anda boleh memilih untuk menjawab panggilan dan

membuka skrin aplikasi telefon atau anda boleh menolak panggilan dan terus berada

pada skrin semasa.

Untuk menjawab panggilan masuk apabila skrin tidak aktif

Seret ke kanan.

Untuk menjawab panggilan masuk semasa skrin aktif

Dalam pemberitahuan awal yang muncul di sebelah atas skrin, ketik

JAWAB.

Selain menjawab panggilan, anda boleh pergi ke skrin aplikasi telefon utama dengan mengetik

bahagian atas tetingkap pemberitahuan awal. Menggunakan kaedah ini, anda mendapat lebih

pilihan untuk mengurus panggilan. Contohnya, anda boleh menentukan untuk menolak

panggilan dengan mesej atau memajukan panggilan ke mesin menjawab panggilan.

Untuk menolak panggilan masuk apabila skrin tidak aktif

Seret ke kiri.

Untuk menolak panggilan masuk semasa skrin aktif

Dalam pemberitahuan awal yang muncul di sebelah atas skrin, ketik

TOLAK.

Selain menolak panggilan, anda boleh pergi ke skrin aplikasi telefon utama dengan mengetik

bahagian atas tetingkap pemberitahuan awal. Menggunakan kaedah ini, anda mendapat lebih

pilihan untuk mengurus panggilan. Contohnya, anda boleh menentukan untuk menolak

panggilan dengan mesej atau memajukan panggilan ke mesin menjawab panggilan.

Untuk membisukan nada dering panggilan masuk

Apabila anda menerima panggilan, tekan kekunci kelantangan.

Menggunakan mesin menjawab panggilan

Anda boleh menggunakan aplikasi mesin menjawab panggilan di peranti anda untuk

menjawab panggilan semasa anda sibuk atau terlepas panggilan. Anda boleh

mendayakan fungsi menjawab automatik dan menentukan tempoh menunggu sebelum

panggilan dijawab secara automatik. Anda juga boleh menghalakan panggilan secara

manual ke mesin menjawab panggilan semasa anda terlalu sibuk untuk menjawabnya.

74

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Dan anda boleh mengakses mesej yang ditinggalkan pada mesin menjawab panggilan

terus daripada peranti anda.

Sebelum menggunakan mesin menjawab panggilan, anda mesti merakamkan mesej alu-aluan.

Untuk merakam mesej aluan untuk mesin jawab panggilan

1

Dari Skrin laman utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Panggilan > Mesin Menjawab Xperia™ > Sapaan.

3

Ketik

Rakam sapaan baharu dan ikut arahan pada skrin.

Untuk mendayakan jawab automatik

1

Dari Skrin laman utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Panggilan > Mesin Menjawab Xperia™.

3

Seret penggelangsar di sebelah

Mesin Menjawab ke kanan.

Jika anda tidak menetapkan masa tunda untuk menjawab panggilan secara automatik, nilai

lalai akan digunakan.

Untuk menetapkan masa tunda bagi jawab panggilan automatik

1

Dari Skrin laman utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Panggilan > Mesin Menjawab Xperia™.

3

Ketik

Angkat selepas.

4

Laraskan masa dengan menatal ke atas dan ke bawah.

5

Ketik

Selesai.

Untuk memajukan panggilan masuk ke mesin menjawab panggilan

Apabila ada panggilan masuk, seret

Pilihan maklum balas ke atas, kemudian pilih

Tolak dengan Mesin Menjawab.

Apabila ada panggilan masuk, anda juga boleh tunggu sehingga masa tunda yang dipraset

berakhir agar mesin menjawab panggilan mengambil panggilan itu secara automatik.

Untuk mendengar mesej pada mesin jawab panggilan

1

Dari Skrin laman utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Panggilan > Mesin Menjawab Xperia™ > Mesej.

3

Pilih mesej suara yang anda ingin dengar.

Anda juga boleh mendengar mesej mesin jawab panggilan terus daripada log panggilan

dengan mengetik .

Menolak panggilan dengan mesej teks

Anda boleh menolak panggilan dengan mesej teks. Apabila anda menolak panggilan

dengan mesej tersebut, mesej akan dihantar secara automatik kepada pemanggil dan

disimpan dalam perbualan Pemesejan dengan kenalan itu.
Anda boleh memilih daripada beberapa mesej dipratakrif yang tersedia di peranti anda

atau anda boleh membuat mesej yang baru. Anda boleh membuat mesej peribadi sendiri

dengan menyunting mesej yang dipratakrif juga.

Untuk menolak panggilan dengan mesej teks apabila skrin tidak aktif

1

Apabila panggilan masuk tiba, ketik

Pilihan maklum balas.

2

Pilih mesej yang dipratakrif atau ketik

Tulis mesej baru.

Untuk menolak panggilan dengan mesej teks apabila skrin aktif

1

Apabila panggilan masuk tiba, ketik bahagian atas tetingkap pemberitahuan yang

terapung di mana nombor telefon atau nama kenalan muncul.

2

Ketik

Pilihan maklum balas.

3

Pilih mesej yang dipratakrif atau ketik

Tulis mesej baru.

75

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk menolak panggilan kedua dengan mesej teks

1

Apabila anda mendengar bunyi bip berulang kali semasa panggilan, ketik

Pilihan

maklum balas.

2

Pilih mesej yang dipratakrif atau ketik

Tulis mesej baru.

Untuk menyunting mesej teks yang digunakan bagi menolak panggilan

1

Dari Skrin laman utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Panggilan > Respons Pantas.

3

Ketik mesej yang anda mahu sunting, kemudian lakukan perubahan yang perlu.

4

Ketik

OK.