Sony Xperia Z3 - Menggunakan log panggilan

background image

Menggunakan log panggilan

Dalam log panggilan, anda boleh melihat panggilan terlepas , panggilan diterima

dan panggilan yang didail .

Untuk membuka log panggilan

1

Dari Skrin laman utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik .

Untuk melihat panggilan terlepas anda

1

Apabila anda mempunyai panggilan terlepas, muncul dalam bar status. Seret

bar status ke bawah.

2

Ketik

Panggilan terlepas.

Untuk memanggil nombor daripada log panggilan anda

Ketik nombor.

Untuk menyunting nombor sebelum memanggil, sentuh terus nombor dalam log panggilan,

kemudian ketik

Sunting no. sebelum panggilan.

76

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk menambah nombor daripada log panggilan ke kenalan anda

1

Sentuh dan tahan nombor yang terpapar dalam log panggilan kemudian ketik

Tambah kepada Kenalan.

2

Pilih kenalan sedia ada yang anda mahu tambahkan nombor, atau ketik

Wujudkan

kenalan baru.

3

Sunting butiran kenalan, kemudian ketik

SIMPAN.

Untuk melihat pilihan log panggilan

Apabila log panggilan dibuka, ketik .

Anda juga boleh mengakses tetapan panggilan umum menggunakan arahan di atas.