Sony Xperia Z3 - Panggilan kecemasan

background image

Panggilan kecemasan

Peranti anda menyokong nombor kecemasan antarabangsa, sebagai contoh 112 atau

911. Anda biasanya boleh menggunakan nombor ini untuk membuat panggilan

kecemasan dalam mana-mana negara, dengan atau tanpa kad SIM dimasukkan, jika

anda berada dalam liputan rangkaian.

Untuk membuat panggilan kecemasan

1

Buka pad dail.

2

Masukkan nombor kecemasan, dan ketik .

Anda boleh membuat panggilan kecemasan walaupun semasa tiada kad SIM dimasukkan

atau apabila semua panggilan keluar disekat.

79

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk membuat panggilan kecemasan semasa kad SIM dikunci

1

Ketik

Pgln kecemasan.

2

Masukkan nombor kecemasan dan ketik .

Untuk membuat panggilan kecemasan semasa peranti dikunci

1

Untuk mengaktifkan skrin, tekan sebentar kekunci kuasa .

2

Leret ke kiri atau ke atas dan ketik ikon Kecemasan .

3

Masukkan nombor kecemasan dan ketik .

80

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.