Sony Xperia Z3 - Mempertingkat bunyi

background image

Mempertingkat bunyi

Untuk meningkatkan kualiti bunyi menggunakan Penyama

1

Buka menu skrin utama Muzik, kemudian ketik

Tetapan > Tetapan audio >

Kesan bunyi > Penyama.

2

Untuk melaraskan bunyi secara manual, seret butang jalur frekuensi ke atas atau

ke bawah. Untuk melaraskan bunyi secara automatik, ketik

dan pilih gaya.

Untuk menghidupkan ciri Bunyi keliling

1

Buka menu skrin utama Muzik, kemudian ketik

Tetapan > Tetapan audio >

Kesan bunyi > Bunyi sekeliling (VPT).

2

Kuis ke kiri atau kanan untuk memilih tetapan, kemudian ketik

OK untuk

mengesahkan.