Sony Xperia Z3 - Mendengar muzik

background image

Mendengar muzik

Gunakan aplikasi Muzik untuk mendengar muzik dan buku audio kegemaran anda.

1

Pergi ke skrin utama Muzik

2

Cari semua lagu yang disimpan pada peranti anda

3

Lihat baris gilir main semasa

4

Seni album (jika ada)

5

Penunjuk kemajuan – Seret penunjuk atau ketik sepanjang baris untuk maju pantas atau putar balik

6

Masa berlalu bagi lagu semasa

7

Jumlah masa panjang lagu semasa

8

Ulang semua lagu dalam baris gilir main semasa

9

Ketik untuk pergi ke lagu seterusnya dalam baris gilir main

Sentuh terus untuk memaju pantas dalam lagu semasa

10 Main atau jeda lagu

11 Ketik untuk pergi ke lagu sebelumnya dalam baris gilir main

Sentuh terus untuk memutar balik dalam lagu semasa

12 Kocok lagu dalam baris gilir main semasa

95

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Skrin utama muzik

1

Seret tepi sebelah kiri skrin ke kanan untuk membuka menu skrin utama Muzik

2

Tatal ke atas atau ke bawah untuk melihat kandungan

3

Mainkan lagu menggunakan aplikasi Muzik

4

Mainkan semua lagu dalam mod susun semula

5

Kembali ke skrin pemain muzik

Untuk memainkan lagu menggunakan aplikasi Muzik

1

Dari Skrin laman utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik .

2

Seret hujung kiri skrin ke kanan.

3

Pilih kategori muzik.

4

Ketik lagu untuk memainkannya.

Anda mungkin tidak dapat memainkan item yang dilindungi oleh hak cipta. Sahkan bahawa

anda mempunyai hak yang diperlukan bagi bahan yang anda ingin kongsi.

Untuk mencari maklumat berkaitan lagu di dalam talian

Semasa lagu dimainkan dalam aplikasi Muzik, ketik seni Album dan kemudian

ketik

Lebih lanjut mengenai ini.

Sumber dalam talian yang berkaitan dengan lagu boleh meliputi video di YouTube™, lirik lagu

dan maklumat artis di Wikipedia.

Untuk melaraskan kelantangan audio

Tekan kekunci kelantangan.

Untuk meminimumkan aplikasi Muzik

Apabila lagu dimainkan, ketik untuk pergi ke Skrin laman utama. Aplikasi Muzik

kekal dimainkan dalam latar belakang.

Untuk membuka aplikasi Muzik apabila aplikasi ini bermain dalam latar belakang

1

Semasa lagu sedang dimainkan di latar belakang, ketik untuk membuka

tetingkap aplikasi yang terbaru digunakan.

2

Ketik aplikasi Muzik.