Sony Xperia Z3 - Mengenali muzik dengan TrackID™‎

background image

Mengenali muzik dengan TrackID™

Gunakan perkhidmatan pengecaman muzik TrackID™ untuk mengenal pasti lagu yang

anda dengar dimainkan di sekitar anda. Hanya rakam sampel ringkas lagu itu dan anda

akan mendapat maklumat artis, tajuk dan album dalam masa beberapa saat. Anda boleh

membeli lagu yang dikenal pasti oleh TrackID™ dan anda boleh melihat carta TrackID™

untuk melihat perkara yang dicari oleh pengguna TrackID™ di seluruh dunia. Untuk hasil

terbaik, gunakan TrackID™ di kawasan yang senyap.

98

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

1

Cari runut, album dan artis

2

Cipta profil dalam talian TrackID™

3

Lihat carta muzik semasa

4

Lihat pilihan TrackID™

5

Lihat sejarah carian anda sebelum ini

6

Lihat apa yang orang lain jejaki

7

Kenal pasti muzik yang sedang anda dengar

Aplikasi TrackID™ dan perkhidmatan TrackID™ tidak disokong dalam semua negara/rantau

atau oleh semua rangkaian dan/atau pembekal khidmat. TrackID™ boleh disambungkan ke

perkhidmatan penstriman muzik yang tersedia di negara anda.

Untuk mengenal pasti muzik menggunakan teknologi TrackID™

1

Dari Skrin laman utama anda, ketik

2

Cari dan ketik

TrackID™, kemudian pegang peranti anda dekat dengan sumber

muzik.

3

Ketik . Jika lagu tersebut dicam oleh perkhidmatan TrackID™ hasilnya akan

muncul pada skrin.

Untuk kembali ke skrin mula

TrackID™, ketik .

Untuk melihat maklumat artis bagi lagu

1

Setelah lagu dicam oleh aplikasi

TrackID™, hasilnya akan dipaparkan pada skrin

utama TrackID™.

2

Tatal ke hasil yang anda ingin lihat, kemudian ketik untuk membukanya.

Untuk memadamkan lagu daripada sejarah trek

1

Buka aplikasi

TrackID™, kemudian semak imbas ke lagu yang ingin dipadamkan.

2

Sentuh dan tahan skrin agar kelihatan.

3

Ketik .

Untuk menggunakan TrackID™ LANGSUNG

Anda boleh menggunakan TrackID™ LANGSUNG untuk melihat penjejakan LANGSUNG

masa nyata dari seluruh dunia. Terdapat dua cara untuk memulakan TrackID™

LANGSUNG.

Ketik peta pada skrin laman utama TrackID™.

Atau tekan , kemudian ketik TrackID™ LANGSUNG.

Anda boleh mengubah betapa pantas anda ingin mendapatkan penjejakan dan anda boleh

membisukan atau menyahbisukan pratonton lagu.

99

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.