Sony Xperia Z3 - Senarai main

background image

Senarai main

Pada skrin utama Muzik, anda boleh membuat senarai main anda sendiri daripada muzik

yang disimpan pada peranti anda.

Untuk mencipta senarai main anda sendiri

1

Dari skrin utama Muzik, sentuh terus nama album atau lagu yang mahu

ditambahkan pada senarai main.

2

Dalam menu yang terbuka, ketik

Tambah ke senarai main > Wujudkan senarai

main baru.

3

Masukkan nama untuk senarai main dan ketik

OK.

Anda juga boleh mengetik seni album dan kemudian mengetik

Tambah ke senarai main untuk

membuat senarai main baru.

97

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk memainkan senarai main anda sendiri

1

Buka menu skrin utama Muzik, kemudian ketik

Senarai main.

2

Di bawah

Senarai main, pilih senarai main yang hendak dibuka.

3

Jika anda mahu memainkan semua lagu, ketik

Kocok semua.

Untuk menambah lagu pada senarai main

1

Dari skrin utama Muzik, semak imbas ke lagu atau album yang mahu ditambahkan

pada senarai main.

2

Sentuh terus tajuk lagu atau album, kemudian ketik

Tambah ke senarai main.

3

Ketik nama senarai main yang ingin anda tambahkan album atau lagu itu. Album

atau lagu kini ditambahkan ke senarai main.

Untuk mengeluarkan lagu daripada senarai main

1

Dalam senarai main, sentuh terus tajuk lagu yang hendak dipadamkan.

2

Ketik

Alih keluar daripada senarai main.

Anda mungkin tidak dapat memadamkan lagu yang disimpan pada kad ingatan atau pada

storan dalaman peranti anda.

Untuk memadamkan senarai main

1

Buka menu skrin utama Muzik, kemudian ketik

Senarai main.

2

Sentuh terus senarai main yang anda ingin padamkan.

3

Ketik

Padam.

4

Ketik

Padam sekali lagi untuk mengesahkan.

Anda tidak boleh memadamkan senarai main pintar.