Sony Xperia Z3 - Pemesejan segera dan chat video

background image

Pemesejan segera dan chat video

Anda boleh menggunakan aplikasi pemesejan segera dan chat video Google

Hangouts™ pada peranti anda untuk berbual dengan rakan yang juga menggunakan

aplikasi ini pada komputer, peranti Android™ dan peranti lain. Anda boleh menjadikan

sebarang perbualan kepada panggilan video dengan beberapa rakan dan anda boleh

menghantar mesej kepada rakan walaupun mereka di luar talian. Anda juga boleh

melihat dan berkongsi gambar dengan mudah.
Hangouts™ memerlukan akses Internet dan akaun Google™. Pergi ke http://

support.google.com/hangouts dan klik pautan "Hangouts pada Android anda" untuk

mendapatkan maklumat lebih terperinci tentang cara menggunakan aplikasi ini.

Fungsi panggilan video hanya berfungsi pada peranti dengan kamera depan.

Untuk menggunakan aplikasi Hangouts™

1

Dari Skrin laman utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Hangouts.

90

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.